Dodenherdenking in missiegebieden

Nederlandse militairen op missie herdachten vanavond samen met hun coalitiepartners de slachtoffers die zijn gevallen in oorlogssituaties en bij vredesmissies sinds de start van de Tweede Wereldoorlog. Dat deden zij om 20.00 uur Nederlandse tijd.

Herdenkingsceremonie in Mali. (Foto: Ministerie van Defensie)
Nederlandse en Duitse VN-militairen herdachten samen oorlogsslachtoffers in Mali. (Foto: Ministerie van Defensie)

Gao, Mali
Op Kamp Castor in Mali herdachten Nederlandse en Duitse VN-militairen samen. “Onze omgekomen kameraden belichamen dat vrijheid niet te koop is. Zij verdienen ons blijvend respect,” aldus waarnemend commandant majoor Gert Jan Chrispijn. “Hoewel in Nederland na 1945 vrede, veiligheid en democratie nagegenoeg vanzelfsprekend is geworden, is dit in veel andere landen in de wereld helemaal niet zo. Sinds het einde van de Koude Oorlog, eind 1989, zijn daarom duizenden Nederlandse militairen uitgezonden geweest. Onder meer in Turkije, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan en sinds enkele jaren ook hier in Mali. De situatie in de wereld blijft ook in de nabije toekomst onveilig en onzeker. Een groot aantal landen wordt nog steeds geteisterd door oorlog en terrorisme. Het spreekt voor zich dat de internationale gemeenschap alles in het werk moet stellen dit een halt toe te roepen. Dit gaat niet zonder slag of stoot en gebeurt niet van vandaag op morgen. Nederland stelt samen met zijn internationale partners, waaronder Duitsland, alles in het werk voor een betere wereld.”

Herdenkingsceremonie in Erbil, Irak. (Foto: Ministerie van Defensie)

Erbil, Irak
Ook op Camp Stephan in Erbil (Irak) stonden rode baretten en mariniers samen met militairen van de pantsergenie, geneeskundige troepen en verbindelaars twee minuten stil om de oorlogsslachtoffers te herdenken. Dit deden zij samen met hun internationale collega’s van het Kurdistan Training Coordination Centre. “We herdenken onze kameraden, maar ook onze burgerslachtoffers”, sprak Senior National Representative luitenant-kolonel Henk Ouwehand. Zijn collega, raadsman Hugo, droeg tijdens de ceremonie het gedicht voor dat ook op de Dam in Amsterdam werd voorgedragen. Het vierkoppige Amerikaanse militaire blazersensemble ‘Erbil Winds’ speelde na de twee minuten stilte het Wilhelmus.

Uitgezonden militairen herdenken oorlogsslachtoffers. (Foto: Ministerie van Defensie)

Mazar-e-Sharif, Afghanistan
Traditiegetrouw hield ook het Nederlandse contingent in Afghanistan te Mazar-e-Sharif een bijzondere parade tijdens de Nationale Dodenherdenking. Zij deden dat samen met hun internationale partners van de NAVO-missie Resolute Support. Tijdens de ceremonie droeg de jongste vrouwelijke militair het nationale gedicht voor. Aansluitend was er een moment van bezinning dat werd geleid door de Aalmoezenier. Vertegenwoordigers van de krijgsmachtdelen legden een krans.

Kranslegging bij herdenkingsceremonie in Litouwen. (Foto: Ministerie van Defensie)

Rukla, Litouwen
Het Nederlandse detachement enhanced Forward Presence in Litouwen herdacht de oorlogsslachtoffers op een historische locatie, namelijk op Fort IX in Kaunas. Dit werd ooit gebouwd als deel van de verdediging van het Russische rijk en doet nu dienst als museum. Als verdedigingswerk is het nooit gebruikt, maar sinds 1924 wel als gevangenis. Later, tijdens de Duitse bezetting van 1941-1944, werd het een concentratie- en vernietigingskamp. 30.000 gevangenen, veelal Joden, vonden er de dood. Na de Tweede Wereldoorlog gebruikte het Sovjet-leger het fort opnieuw als gevangenis.

Dodenherdenking 2017 – Litouwen (Foto: Ministerie van Defensie)

Tijdens de internationale herdenkingsceremonie vertelde de Nederlandse ambassadeur, Bert van der Lingen, het verhaal van Jan Zwartendijk. Als Nederlandse consul in Litouwen redde hij, tijdens de Russische bezetting in 1940, duizenden Litouwse Joden van de dood door het uitgeven van valse visa. Het verhaal van Zwartendijk was aanleiding om stil te staan bij de keuzes die iedereen maakt in tijden van gevaar. Het Nederlandse detachement herdacht samen met Litouwse en Duitse militairen.

04-05-2017 | Nieuwsbericht | Defensie.nl