Lid Worden

Meld u nu aan als lid van de AVRM

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt 38,– euro voor het kalenderjaar 2017. De contributie wordt per kwartaal met 25% verlaagd. Het aanmelden kan direct online.

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden doorgegeven vóór 15 november van het lopende lidmaatschapsjaar.

'Vrijwillig, niet vrijblijvend' Je moet het maar kunnen.

Translate »