Nieuwe poortwachter op Gilze-Rijen

Vliegbasis Gilze-Rijen heeft er een poortwachter bij. Commandant DHC commandeur Gerhard Polet en burgemeester van Gilze en Rijen Jan Boelhouwer onthulden op 3 april een Alouette III. De helikopter in de kleuren van het demonstratieteam ‘The Grasshoppers’ kreeg een ereplaats net buiten de hoofdpoort.

De helikopter slaat, samen met de F-84F Thunderstreak, als poortwachter een symbolische brug naar Gate2. Dat is het kenniscentrum voor luchtvaart en industrieel onderhoud aan de overkant van de weg. Bij de opening van Gate2 afgelopen november gaf C-LSLK luitenant-generaal Dennis Luyt aan meer te willen samenwerken met bedrijven, lokale overheden en onderwijs. Dit gebeurt nu al doordat de simulators van de C-130 en KDC-10 daar staan. Samen met de op de vliegbasis aanwezige Apache-simulator zorgen zij ervoor dat militairen dicht bij huis getraind kunnen worden. De toekomst zal uitwijzen of overheid en het bedrijfsleven het lukt ook een Chinook-simulator van de Canadese producent CAE dichtbij huis te krijgen.

Foto’s: Nathan Alblas

Journaal | 09 | de Vliegende Hollander

Delen...Share on Facebook11Share on LinkedIn5Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on Tumblr0Share on Google+1Digg thisEmail this to someone