Militaire Luchtvaart Museum

In het Militaire Luchtvaart Museum wordt de geschiedenis verteld van de militaire luchtvaart vanaf het prille begin tot in deze tijd. Dit gebeurt aan de hand van historische en moderne vliegtuigen, helikopters, uniek fotomateriaal, documenten, kunstwerken, maar ook uniformen.

Videobeelden, doorlopende filmvoorstellingen en interactieve presentaties laten de kunst zien van het vliegen en de techniek van vliegtuigen. In het Flying Center kunt u naast kijken en lezen ook veel zelf doen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: wat is vliegen, hoe bestuur je een helikopter en hoe leren piloten vliegen?

Openingstijden

Het museum geopend op:
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur;
zondag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag van 12.00 uur tot 16.30 uur.

Het museum is gesloten op:
maandag, zaterdag, nieuwjaarsdag, eerste paasdag, Koninginnedag, eerste pinksterdag en beide kerstdagen.

Contact

Bezoekadres:
Kamp van Zeist 2-4
3769 DL Soesterberg
Postadres
Postbus 184
3769 ZK Soesterberg
telefoon: (0346) 35 60 00
fax: (0346) 35 60 20
e-mail: info@militaireluchtvaartmuseum.nl

Herinrichting Soesterberg

Het Militaire Luchtvaart Museum gaat op den duur deel uitmaken van het Nationaal Militair Museum op voormalig Vliegbasis Soesterberg. Voor informatie over herinrichting van de voormalige vliegbasis, kijk op www.vliegbasissoesterberg.info

via Militaire Luchtvaart Museum | Ministerie van Defensie.

Marinemuseum

Het Marinemuseum laat bezoekers het verleden en het heden van de Nederlandse marine ervaren. Uniek zijn de 3 museumschepen, waarvan de onderzeeboot Tonijn de meest opvallende is. Aan boord vertellen oud-bemanningsleden prachtige verhalen.

Het brughuis De Ruyter is 1 van de nieuwste attracties van het museum. Hier ervaart het publiek de windkracht van de 3D-radar en krijgt op de brug een kijkje in het optreden van de Zeestrijdkrachten anno 2012. Jong en oud gaat zelf aan het werk in de interactieve expositie Schip en Werf waar men kan klinken, lassen, touwknopen, lading hijsen of het geschut bedienen.

Geen Tonijn

Vanwege groot onderhoud is de onderzeeboot Tonijn van 2 september tot en met 1 november 2012 helaas gesloten voor het publiek.

Marinemuseum
Hoofdgracht 3
1781 AA Den Helder
telefoon: (0223) 65 75 34
info@marinemuseum.nl

via Marinemuseum | Ministerie van Defensie.

Reunie Cavalerieschool

Reunie Cavalerieschool

Bijzonderheden: reünie is bestemd voor alle kaderleden die ooit gediend hebben op de Cavalerieschool Aanmelden: reunie.cavalerieschool of OTCman, Cavalerieschool, tav reüniecommissie, antwoordnummer 866, 3800VB, Amersfoort

WhenThursday, Oct 4, 2012 GMT+01:00
WhereCavalerieschool
Who(Guest list has been hidden at organizer’s request)

Hang uw vlag op: herdenking einde Tweede Wereldoorlog op 15 augustus

Op 15 augustus herdenkt Nederland de capitulatie van Japan in 1945. De Japanse overgave

betekende het formele einde van de Tweede Wereldoorlog. Op deze datum, om 12.30 uur,

worden de slachtoffers uit voormalig Nederlands-Indië herdacht. Het comitée 4 en 5 mei

roept inwoners, bedrijven en instellingen op die dag de vlag te hijsen. Meer informatie over

het vlagprotocol vindt u op www.4-5-mei.nl.

via Gemeente Drimmelen / Nieuws / Nieuwsberichten / Hang uw vlag op: herdenking einde Tweede Wereldoorlog op 15 augustus.

Weekoverzicht Defensie-operaties

Een mijnenbestrijdingsvaartuig van de Koninklijke Marine heeft vrijdag in de zeer druk bevaren westelijke hoofdgeul naar de Westerschelde, de Wielingen, een zware zeemijn tot ontploffing gebracht. De mijn vormde een direct gevaar voor de scheepvaart. Daarnaast werden afgelopen week op andere plekken nog 4 mijnen uit de Tweede Wereldoorlog geruimd. Een overzicht van Defensie- operaties in de week van 6 tot 13 augustus

Maritieme beveiliging

Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments (VPD’s), varen op dit moment mee met 2 Nederlandse schepen. Een team is aan boord van de MS Swan van de firma Dockwise, een ruim 180 meter lang, semi-afzinkbaar transportschip voor zeer zware ladingen, op de route van Durban in Zuid-Afrika naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Het andere team vaart mee van Singapore naar Malta met de MS Iver Exact, een olie- en chemische tanker van de firma Vroon.

Piraterij is een groot probleem voor scheepvaart voor de kust van Somalië. Om schepen varend onder Nederlandse vlag te beschermen tegen piraterij zet Nederland sinds 2011 militaire beveiligingsteams in. Daarnaast neemt Nederland met marineschepen deel aan antipiraterij-operaties van zowel de NAVO als de EU. De plaatsing van gebeurt als preventieve beveiligingsmaatregel bij schepen die kwetsbaar zijn vanwege bijvoorbeeld hun snelheid of bouw. Volg een beveiligingsteam als deze aan boord gaat van het Nederlandse schip MS Swan van de firma Dockwise in Durban (Zuid-Afrika), voor de reis naar Dubai. Later deze maand volgt een uitgebreid verslag van de reis.

Afghanistan

Naast de reguliere trainings- en begeleidingsactiviteiten van Nederlandse militairen van de Police Training Group (PTG) in Kunduz-stad en Khanabad, hebben Nederlandse explosievenruimers in laatstgenoemde stad een geïmproviseerd explosief geruimd. Deze was door Afghaanse agenten aangetroffen in de buurt van het plaatselijke ziekenhuis, waarna de Nederlanders de IED onschadelijk maakten en buiten Khanabad gecontroleerd tot ontploffing brachten.

In Aliabad werden de eerste diploma’s uitgereikt aan agenten die daar de vervolgopleiding succesvol hebben afgerond. 10 cursisten ontvingen de diploma’s uit handen van de districtsgouverneur.

Somalië

Hr. Ms. Rotterdam voerde afgelopen week diverse patrouilles uit in de Golf van Aden. In haar eerste week als vlaggenschip van de antipiraterij-operatie Ocean Shield van de NAVO werd gepatrouilleerd in de aanbevolen vaarroute voor schepen in de Golf van Aden. Ook vond een ontmoeting plaats op zee met het Amerikaanse bevoorradingsschip USNS Carl Brashear, waarbij Hr. Ms. Rotterdam brandstof en voorraden aan boord nam.

Naast patrouilles in de aanbevolen corridor voerden verschillende eenheden van Hr. Ms. Rotterdam zelfstandig verkenningspatrouilles uit. De 2 Cougar-boordhelikopters vlogen diverse verkenningsmissies. Daarnaast maakte ook de ScanEagle, een onbemand verkenningsvliegtuigje, zijn eerste vlucht, van ruim 9 uur. Het op afstand bediende vliegtuigje won informatie in door video-opnames te maken van schepen in de omgeving, waarbij geen verdachte bewegingen werden waargenomen.

Operaties in Nederland:

Naast de mijnenruimacties van de marine kwamen reddingshelikopters van het Defensie Helikopter Commando, gestationeerd op Vliegbasis Leeuwarden, 4 keer in actie voor patiëntenvervoer. Vanaf Waddeneilanden werden patiënten naar het ziekenhuis in Leeuwarden vervoerd.

via Weekoverzicht Defensie-operaties (video) | Ministerie van Defensie.

AVRM steunt de Petitie Handen af van Defensie, in belang van verzorgingsstaat

Defensie (€ 7 miljard) is goedkoopste verzekering verzorgingsstaat. Stabiliteit in wereld is nodig voor toegang tot schaarse grondstoffen en ongestoord handel drijven met vrij gebruik van zee. Dan blijft de economische motor die de verzorgingsstaat betaalt, draaien. Het is Defensie én zorg, niet óf.

PETITIE

Wij bezorgde Nederlanders, die relatie zien tussen adequate Nederlandse defensie en onze welvaart, constateren dat:
– door het bezuinigen van € 1 miljard op Defensie, Nederland zijn internationale NAVO-verplichtingen niet nakomt;
– de slagkracht van de krijgsmacht tot onder een aanvaardbaar niveau is gezakt;
– Defensie door de voortdurende reorganisaties in alle geledingen ‘piept en kraakt’ en er grote zorgen zijn over de inzetbaarheid van de krijgsmacht;
– het sombere vooruitzicht van opnieuw enorme bezuinigingen de werving frustreert;
en verzoeken het Parlement verdere bezuinigingen op Defensie te verwerpen.
De internationale gemeenschap, VN, NAVO en Europa, verwachten dat NL als 16e economie van de wereld een ‘fair share’ draagt, bij het bestrijden van internationale criminaliteit (drugs, mensensmokkel, piraterij) en het indammen van vluchtelingenstromen. NL verwacht nationale veiligheid door o.m. explosievenopruiming, mijnenbestrijding, luchtruimbeveiliging en bijstand rampenbestrijding

via Handen af van Defensie, in belang van verzorgingsstaat | petities.nl.

Nederland voert NAVO-vlootverband aan

Het amfibisch transportschip Hr. Ms. Rotterdam is vanaf 4 augustus 2012 het vlaggenschip van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Dit NAVO-vlootverband neemt vanaf begin juni deel aan antipiraterij-operatie Ocean Shield in de Hoorn van Afrika. Het eskader staat sinds 23 januari 2012 voor een jaar onder bevel van de Nederlandse commandeur Ben Bekkering.

De Rotterdam nam de taken  over van Hr. Ms. Evertsen. Het luchtverdedigings- en commandofregat was vanaf 10 mei 2012 het vlaggenschip van de SNMG1.

Operatie Ocean Shield

Om de veiligheid in de geadviseerde scheepvaartroute door de Golf van Aden te vergroten patrouilleren marineschepen van operatie Ocean Shield langs de scheepvaartroutes bij Somalië. Ze ontmoedigen en verstoren piratengroepen, die tot een afstand van 750 kilometer uit de kust opereren. Ieder jaar passeren tussen de 20.000 en 30.000 schepen, waaronder voedseltransporten van de VN, de Golf van Aden.

Operatie Active Endeavour

Sinds 2001 neemt de SNMG1 deel aan Active Endeavour, de maritieme bijdrage van de NAVO in de strijd tegen het terrorisme. SNMG1 surveilleert en controleert daarvoor de scheepvaart in de Middellandse Zee. Na aanslagen in de Verenigde Staten besloot de Noord-Atlantische Raad om artikel 5 van het Verdrag van Washington te implementeren en zijn de NATO Standing Maritime elementen routinematig ingezet. In het artikel staat dat een aanval op een van de landen wordt gezien als een aanval op allemaal.

Snel en flexibel

Naast SNMG1 is er ook een tweede snel inzetbare maritieme eenheid van de NAVO, de SNMG2. Doordat beide eenheden continu de wereldzeeën bevaren, kan de NAVO snel en flexibel overal ter wereld optreden. Elke NAVO-lidstaat kan een bijdrage leveren aan de snel inzetbare eenheden. Nederland levert van oudsher schepen aan deze en aan 2 andere snel inzetbare maritieme eenheden: de Standing Nato Mine Countermeasures Group 1 en 2.

via Nederland voert NAVO-vlootverband aan | Ministerie van Defensie.

'Vrijwillig, niet vrijblijvend' Je moet het maar kunnen.

Translate »