Sportchallenge 2012

AVRM – Centurion Sport- en Vaardigheidsproeven 2012

Ook dit jaar organiseert de AVRM i.s.m. Centurion en de L.O. SportGroep in Oirschot de afname van verschillende (inter)nationale militaire sport- en vaardigheidsproeven w.o. de MVK. De proeven voor het BWLA, DSA, GMZ, MLV en MVK vinden plaats op 17 en 18 augustus 2012. Eventueel met opkomst op 16 augustus en een mars voor het BWLA op 19 augustus. U kunt zich vanaf heden aanmelden via het aanmeldformulier.

Met name de leden van het Korps Nationale Reserve en van de Groep Luchtmacht Reserve worden uitgenodigd om aan deze proeven deel te nemen.

Naast het sportieve karakter tijdens deze vier dagen krijgt ook de saamhorigheid een belangrijke plaats toebedeeld. Tijdens de momenten van de gezamenlijke maaltijden en die van de broodnodige rust en ontspanning, is het een gelegenheid bij uitstek om andere collega’s uit binnen- en buitenland te ontmoeten en de onderlinge banden met elkaar te versterken.

De vier dagen beginnen met de saamhorigheid op de donderdagavond 16 augustus en worden afgesloten met een eindappel waar de geslaagde deelnemers de welverdiende certificaten in ontvangst mogen nemen. U kunt hier de inhoud/rooster van het weekend downloaden.

Het is mogelijk om de volgende militaire sport- en vaardigheidsproeven af te leggen:

MVK* – Militaire VijfKamp*
MLV – Militaire Lichamelijke Vaardigheid
GMZ – Geoefend Militair Zwemmen
DSA – Deutsches Sport Abzeichen
BWLA – Bundes Wehr Leistungs Abzeichen
* NOTA BENE !
Het behalen van het MVK Kruis is alléén mogelijk tijdens het Nederlands Militair Kampioenschap MVK!

http://www.avrm.nl/sportchallenge.html

Bijzondere rondleiding in het Militaire Luchtvaart Museum

De capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog in onder meer Nederlands-Indië. Het Militaire Luchtvaart Museum besteedt dit jaar extra aandacht aan deze gebeurtenis.

Op woensdag 15 augustus worden 3 bijzondere rondleidingen gegeven. Tijdens deze rondleidingen vertelt een veteraan een persoonlijk verhaal.

Aanvangstijden en aanmelding
Er zijn drie rondleidingen van ruim 1 uur. De aanvangstijden zijn 10:15, 12:15 en 14:15 uur. Deelname is gratis maar er kan maar een beperkt aantal mensen deelnemen. Belangstellenden dienen zich vooraf op te geven. Dat kan bij het secretariaat van het museum op 0346-356011 of via info.

Voor meer informatie www.militaireluchtvaartmuseum.nl of via het telefoonnummer 0346-356011.

Openingstijden
Het Militaire Luchtvaart Museum is van dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:30 uur open. En op zondag van 12:00 tot 16:30 uur. Het museum is gesloten op maandag en zaterdag. De toegang tot het museum is gratis.

Bemanning gekaapte dhow bevrijd

Het Nederlandse marineschip Hr. Ms. Rotterdam heeft in nauwe samenwerking met andere eenheden die meedoen aan Operatie Ocean Shield, de bemanning van een gekaapt scheepje in de Golf van Aden bevrijd. De verdachte, zogeheten dhow werd al enkele dagen in de gaten gehouden door verschillende eenheden.

De van piraterij verdachte personen zijn overgebracht naar de Hr. Ms. Rotterdam en worden daar vastgehouden. De bevrijde bemanning maakt het goed.

 

Het amfibisch transportschip Hr. Ms. Rotterdam is sinds 4 augustus het NAVO-vlaggenschip van operatie Ocean Shield en wordt ingezet voor de bestrijding van piraterij in de wateren nabij Somalië.

via Bemanning gekaapte dhow bevrijd | Ministerie van Defensie.

Jubileumjaar

De Koninklijke Luchtmacht staat in 2013 stil bij 100 jaar Nederlandse militaire luchtvaart. Het luchtwapen onderging in die eeuw grote veranderingen. Een paar belangrijke feiten op een rij.

De oprichting van de Luchtvaartafdeling te Soesterberg op 1 juli 1913 markeerde het begin van de militaire luchtvaart. Een bescheiden start, want de toen nog landmachteenheid beschikte slechts over 1 vliegmachine. Deze zogenoemde Brik, een anderhalfdekker, was bovendien een gehuurd toestel. De voorloper van de Koninklijke Luchtmacht kocht het door luchtvaartpionier Marinus van Meel gebouwde toestel uiteindelijk voor 1580 gulden. In die tijd was dat een aanzienlijk bedrag.

Interbellum

Vooral vanwege de dreiging van de Eerste Wereldoorlog groeide de eenheid de eerste jaren. Maar in de jaren ’20 en ’30 werd juist flink gereorganiseerd en bezuinigd. In 1939 werd de Luchtvaartafdeeling omgedoopt tot Wapen der Militaire Luchtvaart.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog week een deel van het Nederlandse militaire luchtvaartpersoneel uit naar Engeland en sloot zich aan bij de Britse Royal Air Force. Vanaf daar leverde het een bijdrage aan de bevrijding. In Azië streden luchtvaartmilitairen van het Koninklijke Nederlandsch-Indisch Leger tegen het Japanse keizerrijk, dat in 1942 Nederlands-Indië bezette. De vliegers opereerden tijdens de Japanse overheersing vanuit Australië.

Krijgsmachtdeel

Eind jaren ‘40 deed de straaljager zijn intrede. Later kwamen daar helikopters, geleide wapens en transportvliegtuigen bij. De Nederlandse luchtstrijdkrachten werden pas in 1953 een zelfstandig krijgsmachtsdeel naast de marine en de landmacht. Vanaf dat moment opereert het luchtwapen onder de naam Koninklijke Luchtmacht.

NAVO

De luchtmacht verdedigde tijdens de Koude Oorlog in NAVO-verband West-Europa. Daarvoor zette het krijgsmachtdeel onder meer jachtvliegtuigen en geleide wapens in. Aan de andere kant van de wereld kwam met de overdracht van Nieuw-Guinea in 1962 een einde aan bijna een halve eeuw aanwezigheid van de Nederlandse luchtstrijdkrachten.

De tijd vliegt

De rol van de luchtmacht veranderde ingrijpend na de val van de Berlijnse muur. De nadruk kwam te liggen op vredesoperaties en humanitaire missies. De bekendste daarvan zijn de operaties in Kosovo, Afghanistan en Libië.

via Jubileumjaar | Ministerie van Defensie.

100 jaar militaire luchtvaart: de tijd vliegt!

In 2013 staat de Koninklijke Luchtmacht stil bij 100 jaar Nederlandse militaire luchtvaart. Het luchtwapen onderging in deze eeuw grote veranderingen. Van één houten vliegtuig tot een organisatie met straaljagers, transportvliegtuigen, helikopters en deskundig personeel.

Het jubileumjaar wordt het hele jaar gevierd; met elkaar, met onze relaties en met de samenleving. Daarover kunt u de komende tijd meer lezen op deze pagina.

Heeft u ideeën of vragen over het jubileumjaar, dan kunt u mailen naar de projectgroep: lucoinfo@mindef.nl

via 100 jaar militaire luchtvaart: de tijd vliegt! | Ministerie van Defensie.

ScanEagle operationeel voor piraterijbestrijding (video) | Ministerie van Defensie

Het nieuwe onbemande verkenningsvliegtuig van Defensie, de ScanEagle, heeft gisteren zijn eerste operationele vlucht gemaakt boven de Golf van Aden.

Vanaf Hr. Ms. Rotterdam steeg het vliegtuigje in de vroege morgen op voor een vlucht van ruim 9 uur. Een 19-koppig team van de Koninklijke Landmacht, dat voor de eerste keer vanaf zee opereert, zorgt voor de inzet van de ScanEagle. De specialisten van het Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance Commando  uit ‘t Harde verzamelen er informatie mee voor de NAVO antipiraterij-missie Ocean Shield.

Taak

“Onze taak is om de commandant met informatie en inlichtingen te ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van zijn opdracht”, vertelt majoor Chris Sievers, de commandant van het team. Een gebiedsverkenning om onbekende schepen te detecteren en te onderzoeken op mogelijke piratenactiviteiten, vormde de eerste taak. Bijzonderheden deden zich niet voor. “Ook in deze hitte, toch zo’n 45 graden, heeft het systeem zich prima gehouden en hebben we geen problemen ondervonden”, zei een van de operators.

Bewijs

De ScanEagle, met een spanwijdte van ruim 3 meter, kan vanuit de lucht verdachte schepen in de gaten gehouden en bewijs verzamelen over activiteiten van mogelijke piraten. Het systeem kan ruim 16 uur vliegen en beschikt over een daglicht- of infraroodcamera, waarmee videobeelden live worden doorgezonden. Een lanceerinrichting schiet het toestel af en een haak, aan een paal bevestigd, vangt het vliegtuigje op bij de landing.

Missie

Het amfibisch transportschip Hr. Ms. Rotterdam patrouilleert op het ogenblik in de Golf van Aden. Het 166 meter lange zogenoemde Landing Platform Dock is sinds 4 augustus het vlaggenschip van Ocean Shield. Deze operatie staat onder commando van de Nederlandse commandeur Ben Bekkering. Op het schip bevinden zich ruim 350 bemanningsleden van de marine, maar ook van de landmacht, luchtmacht en marechaussee.  Doel van de missie is het aanpakken van piraterij-activiteiten, het patrouilleren in de Golf van Aden, het beveiligen van schepen en het aanhalen van de banden met internationale partners.

via ScanEagle operationeel voor piraterijbestrijding (video) | Ministerie van Defensie.

Agenten Aliabad gediplomeerd

Voor het eerst zijn vandaag diploma’s uitgereikt aan agenten in het district Aliabad in de provincie Kunduz. Het betekent een belangrijke volgende stap in de training en begeleiding van Afghaanse agenten.

In totaal 10 cursisten hebben de vervolgopleiding, de Advanced Police Training Course, in Aliabad gevolgd. Deze training is een vervolg op de basiscursus.

Chef

De diploma’s zijn uitgereikt door de districtsgouverneur, Mohibullah Saidi. Behalve vertegenwoordigers van de Police Training Group, waren ook Afghaanse autoriteiten aanwezig bij de plechtigheid, onder wie de districtschef van de politie, Abdul Hamidi.

Uitrol

De commandant van de Nederlandse trainers benadrukte in zijn toespraak dat dit resultaat belangrijk is voor het welslagen van de missie: het vergroten van de kwaliteit van de politie, zodat het Afghaanse bestuur steeds meer verantwoordelijkheid kan dragen voor de veiligheid in het land. De PTG werkt gestaag verder aan de uitrol van de trainings- en begeleidingsactiviteiten. Met het diplomeren van de eerste agenten in Aliabad is de Police Training Group nu in 3 districten van de provincie actief (Kunduz-stad, Aliabad en Khanabad). 

via Agenten Aliabad gediplomeerd | Ministerie van Defensie.

Hillen: “Verder snijden maakt krijgsmacht invalide” | Ministerie van Defensie

Verder bezuinigen op Defensie staat volgens minister Hans Hillen gelijk aan “ledematen van het lichaam snijden.” De minister wil luider uitdragen dat meer bezuinigen op Defensie onverantwoordelijk is.“Verder snijden maakt de krijgsmacht invalide”, liet hij vandaag via verschillende media weten. “We zijn maximaal uitgeknepen.”

De bezorgdheid van Hillen om de krijgsmacht neemt toe nu in sommige partijprogramma’s staat dat het mes na de verkiezingen in de Defensieorganisatie is te zetten. Dit ondanks zijn eerdere oproepen niet verder te bezuinigen. De minister is van mening dat Nederland een duidelijke waarschuwing moet krijgen dat de veiligheid in het geding is. Hij wijst erop dat de laatste bezuinigingsronde van € 1 miljard nog loopt. Een proces dat 4 jaar zou duren. “Een aantal politieke partijen doet alsof we nu al een nieuwe slag kunnen slaan, maar dat is niet zo”, aldus Hillen, die de lopende bezuinigingen al “veel te veel” vond.

Nonchalant

Verder op Defensie bezuinigen betekent sowieso dat Nederland zijn internationale NAVO-verplichtingen niet meer nakomt. Het zal ook gevolgen hebben voor wat de krijgsmacht nog kan. Voor inzet in eigen land of daarbuiten. Zoals de inzet tegen piraterij. Als zeeroverij niet wordt aangepakt heeft dat gevolgen voor de handel en vervolgens voor de economie. “Het zijn onze schepen, met onze producten, wij verdienen ons geld overal. Dat treft dus ook de inwoners van Nederland.” De bewindsman waarschuwt dat Defensie niet iets is wat je vandaag bestelt en morgen hebt. Het vergt jaren oefenen om goed inzetbaar te zijn. Wat hem betreft is Nederland met Defensie veel te nonchalant omgesprongen terwijl er overal dreiging op de loer ligt, zoals cyberaanvallen.

Het Defensiebudget bedraagt € 7,8 miljard. Dat is ongeveer 1,4 procent van het bruto binnenlands product.

via Hillen: “Verder snijden maakt krijgsmacht invalide” | Ministerie van Defensie.

Weekoverzicht Defensie-operaties (video) | Ministerie van Defensie

Weekoverzicht Defensie-operaties (video)

7 augustus 2012, 16.00 uur

Nederlandse explosievenruimers hebben het optreden van hun Afghaanse collega’s goed kunnen beoordelen. De evaluatie had plaats toen de trainers zagen dat de Afghaanse agenten een geïmproviseerd explosief onderzochten en uiteindelijk ook zelfstandig onschadelijk maakten. Een overzicht van Defensie- operaties in de week van 29 juli tot 5 augustus.

Militairen van de Police Training Group (PTG) hebben de afgelopen week trainings- en begeleidingsactiviteiten verzorgd voor de politieagenten in Kunduz-stad en Aliabad. Ook in Khanabad begeleidden ze agenten bij hun werkzaamheden op het districtshoofdkwartier.

F-16’s

Vanaf Mazar- e-Sharif stijgen dagelijks F-16’s op voor het verzamelen van inlichtingen door fotoverkenning. Daarnaast leveren de jachtvliegtuigen luchtsteun aan de Politie Training Group in Kunduz en helpen zij coalitie-eenheden in noodsituaties. Dat de F-16 zich regelmatig in het Afghaanse luchtruim bevindt, is te danken aan het samenspel tussen wapentechniek, monteurs en ondersteunend personeel. Zonder hen vliegt namelijk geen kist. Volg de Wapentechnische Dienst op hun inspectieronde.

 

Aanvallen

Op Kandahar Airfield was op woensdag een raketaanval. Hierbij vielen aan Nederlandse zijde geen slachtoffers en er was geen schade.

Basiscursus

Een duo Nederlandse militairen droeg dinsdag de vernieuwde basispolitiecursus over aan de Franse brigadegeneraal Christian Dupouy, directeur voor trainingen binnen de staf van de NATO Trainings Missie-Afghanistan (NTM-A) in Kabul.

Het gaat om de basisopleiding van acht weken die door heel Afghanistan wordt gegeven. Eerder leverden de 2 Nederlanders al een grote bijdrage aan de opzet ervan. De NAVO vroeg specifiek de beide opleidingsontwikkelaars een paar keer terug te keren naar Kabul om betrokken te blijven bij de ontwikkeling van de cursus.

Inmiddels zijn de militairen klaar met hun werkzaamheden en staat er een volledig gereviseerde basiscursus, een apart rechthandboek en een groot aantal scenario’s op basis waarvan de instructeur zijn of haar les voorbereidt en uitvoert.

Het volume van de boekwerken halveerde en is in eenvoudigere bewoordingen opgesteld. De schrijvers voegden een handleiding voor trainers toe, waarmee Afghaanse collega’s de lessen in de toekomst gemakkelijker kunnen overnemen.

Bezoek

Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Tom Middendorp ging langs bij de uitgezonden eenheden in Afghanistan. Het eerst ging hij naar Mazar-e-Sharif. Daar zijn onder meer het luchtmachtdetachement met 4 F-16’s en het National Support Element gestationeerd. Ook bezocht hij de politietrainingsmissie in Kunduz. De CDS ging met een Police Operational Mentor and Liaison Team mee op voetpatrouille in het district Khanabad. Na een bezoek aan Kabul vloog hij richting Djibouti om daar de militairen van de antipiraterij-missie te bezoeken op Hr. Ms. Evertsen en Hr. Ms. Rotterdam.

Antipiraterij

Het luchtverdedigings- en commandofregat Hr. Ms. Evertsen droeg afgelopen zaterdag de taken over aan Hr. Ms. Rotterdam. Het amfibisch transportschip is sinds zaterdag het NAVO-vlaggenschip voor de antipiraterij-operatie Ocean Shield.

Het 166 meter lange Landing Platform Dock biedt voldoende ruimte voor extra eenheden en materieel. Speciaal voor deze missie scheepten 2 Cougar- helikopters van het Defensie Helikopter Commando in. Een landmachteenheid aan boord verzamelt inlichtingen met behulp van het onbemande verkenningsvliegtuig Scan Eagle. Marine, landmacht én luchtmacht leveren samen medisch personeel voor het hospitaal op de Rotterdam. Er is ook een hydrografische- en meteorologische eenheid van de marine aan boord. De 8 meegenomen vaartuigen waaronder 4 zeer snelle motorboten worden onder meer gebruikt voor het boarden van verdachte schepen door teams van het Korps Mariniers. Tijdens de reis naar het operatiegebied beoefende Hr. Ms. Rotterdam nog de inzet van alle eenheden en materieel.

Voorafgaand aan de overdracht van de taken aan Hr. Ms. Rotterdam voerde Hr. Ms. Evertsen nog patrouilles uit in de Internationally Recommended Transit Corridor (IRTC). De Evertsen werd op zee nog bevoorraad door het Franse marineschip FS Marne. Na de overdracht zette het schip koers naar het Suez- kanaal. Binnenkort keert het fregat terug in de haven van Den Helder.

Beschermingsteams

Militaire beveiligingsteams aan boord van kwetsbare schepen, zogenoemde Vessel Protection Detachments, zijn aan boord bij 2 Nederlandse schepen. Het eerste team, aan boord van het schip MS Swan van de firma Dockwise, vertrok uit de haven van Durban op weg naar Dubai. Het tweede team volgde vrijdag uit Amsterdam naar Singapore, waar het aan boord is gegaan om MV Iver Exact van de firma Vroon te beschermen tegen piraten op de reis van Singapore naar Malta.

Operaties in Nederland:

Reddingshelikopters

Een reddingshelikopter van het Defensie Helikopter Commando, gestationeerd op vliegbasis Leeuwarden, verleende medische hulp aan 2 drenkelingen die met een boot uit het Lauwersmeer waren gehaald. In afwachting van de komst van een ambulance bood de arts van defensie assistentie. Verder voerde een helikopter een patiëntvlucht uit om een man van Vlieland naar het ziekenhuis in Leeuwarden te vervoeren.

Mijnenbestrijding

Mijnenbestrijdingsvaartuigen van de Koninklijke Marine ruimden 3 oude mijnen afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. Een duikteam van de Defensie Duik Groep assisteerde de politie van Amsterdam bij de zoektocht naar een wapen dat bij een misdaad is gebruikt. Het wapen werd niet aangetroffen.

via Weekoverzicht Defensie-operaties (video) | Ministerie van Defensie.

'Vrijwillig, niet vrijblijvend' Je moet het maar kunnen.

Translate »