Weekoverzicht Defensie-operaties

Een mijnenbestrijdingsvaartuig van de Koninklijke Marine heeft vrijdag in de zeer druk bevaren westelijke hoofdgeul naar de Westerschelde, de Wielingen, een zware zeemijn tot ontploffing gebracht. De mijn vormde een direct gevaar voor de scheepvaart. Daarnaast werden afgelopen week op andere plekken nog 4 mijnen uit de Tweede Wereldoorlog geruimd. Een overzicht van Defensie- operaties in de week van 6 tot 13 augustus

Maritieme beveiliging

Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments (VPD’s), varen op dit moment mee met 2 Nederlandse schepen. Een team is aan boord van de MS Swan van de firma Dockwise, een ruim 180 meter lang, semi-afzinkbaar transportschip voor zeer zware ladingen, op de route van Durban in Zuid-Afrika naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Het andere team vaart mee van Singapore naar Malta met de MS Iver Exact, een olie- en chemische tanker van de firma Vroon.

Piraterij is een groot probleem voor scheepvaart voor de kust van Somalië. Om schepen varend onder Nederlandse vlag te beschermen tegen piraterij zet Nederland sinds 2011 militaire beveiligingsteams in. Daarnaast neemt Nederland met marineschepen deel aan antipiraterij-operaties van zowel de NAVO als de EU. De plaatsing van gebeurt als preventieve beveiligingsmaatregel bij schepen die kwetsbaar zijn vanwege bijvoorbeeld hun snelheid of bouw. Volg een beveiligingsteam als deze aan boord gaat van het Nederlandse schip MS Swan van de firma Dockwise in Durban (Zuid-Afrika), voor de reis naar Dubai. Later deze maand volgt een uitgebreid verslag van de reis.

Afghanistan

Naast de reguliere trainings- en begeleidingsactiviteiten van Nederlandse militairen van de Police Training Group (PTG) in Kunduz-stad en Khanabad, hebben Nederlandse explosievenruimers in laatstgenoemde stad een geïmproviseerd explosief geruimd. Deze was door Afghaanse agenten aangetroffen in de buurt van het plaatselijke ziekenhuis, waarna de Nederlanders de IED onschadelijk maakten en buiten Khanabad gecontroleerd tot ontploffing brachten.

In Aliabad werden de eerste diploma’s uitgereikt aan agenten die daar de vervolgopleiding succesvol hebben afgerond. 10 cursisten ontvingen de diploma’s uit handen van de districtsgouverneur.

Somalië

Hr. Ms. Rotterdam voerde afgelopen week diverse patrouilles uit in de Golf van Aden. In haar eerste week als vlaggenschip van de antipiraterij-operatie Ocean Shield van de NAVO werd gepatrouilleerd in de aanbevolen vaarroute voor schepen in de Golf van Aden. Ook vond een ontmoeting plaats op zee met het Amerikaanse bevoorradingsschip USNS Carl Brashear, waarbij Hr. Ms. Rotterdam brandstof en voorraden aan boord nam.

Naast patrouilles in de aanbevolen corridor voerden verschillende eenheden van Hr. Ms. Rotterdam zelfstandig verkenningspatrouilles uit. De 2 Cougar-boordhelikopters vlogen diverse verkenningsmissies. Daarnaast maakte ook de ScanEagle, een onbemand verkenningsvliegtuigje, zijn eerste vlucht, van ruim 9 uur. Het op afstand bediende vliegtuigje won informatie in door video-opnames te maken van schepen in de omgeving, waarbij geen verdachte bewegingen werden waargenomen.

Operaties in Nederland:

Naast de mijnenruimacties van de marine kwamen reddingshelikopters van het Defensie Helikopter Commando, gestationeerd op Vliegbasis Leeuwarden, 4 keer in actie voor patiëntenvervoer. Vanaf Waddeneilanden werden patiënten naar het ziekenhuis in Leeuwarden vervoerd.

via Weekoverzicht Defensie-operaties (video) | Ministerie van Defensie.

AVRM steunt de Petitie Handen af van Defensie, in belang van verzorgingsstaat

Defensie (€ 7 miljard) is goedkoopste verzekering verzorgingsstaat. Stabiliteit in wereld is nodig voor toegang tot schaarse grondstoffen en ongestoord handel drijven met vrij gebruik van zee. Dan blijft de economische motor die de verzorgingsstaat betaalt, draaien. Het is Defensie én zorg, niet óf.

PETITIE

Wij bezorgde Nederlanders, die relatie zien tussen adequate Nederlandse defensie en onze welvaart, constateren dat:
– door het bezuinigen van € 1 miljard op Defensie, Nederland zijn internationale NAVO-verplichtingen niet nakomt;
– de slagkracht van de krijgsmacht tot onder een aanvaardbaar niveau is gezakt;
– Defensie door de voortdurende reorganisaties in alle geledingen ‘piept en kraakt’ en er grote zorgen zijn over de inzetbaarheid van de krijgsmacht;
– het sombere vooruitzicht van opnieuw enorme bezuinigingen de werving frustreert;
en verzoeken het Parlement verdere bezuinigingen op Defensie te verwerpen.
De internationale gemeenschap, VN, NAVO en Europa, verwachten dat NL als 16e economie van de wereld een ‘fair share’ draagt, bij het bestrijden van internationale criminaliteit (drugs, mensensmokkel, piraterij) en het indammen van vluchtelingenstromen. NL verwacht nationale veiligheid door o.m. explosievenopruiming, mijnenbestrijding, luchtruimbeveiliging en bijstand rampenbestrijding

via Handen af van Defensie, in belang van verzorgingsstaat | petities.nl.

Nederland voert NAVO-vlootverband aan

Het amfibisch transportschip Hr. Ms. Rotterdam is vanaf 4 augustus 2012 het vlaggenschip van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Dit NAVO-vlootverband neemt vanaf begin juni deel aan antipiraterij-operatie Ocean Shield in de Hoorn van Afrika. Het eskader staat sinds 23 januari 2012 voor een jaar onder bevel van de Nederlandse commandeur Ben Bekkering.

De Rotterdam nam de taken  over van Hr. Ms. Evertsen. Het luchtverdedigings- en commandofregat was vanaf 10 mei 2012 het vlaggenschip van de SNMG1.

Operatie Ocean Shield

Om de veiligheid in de geadviseerde scheepvaartroute door de Golf van Aden te vergroten patrouilleren marineschepen van operatie Ocean Shield langs de scheepvaartroutes bij Somalië. Ze ontmoedigen en verstoren piratengroepen, die tot een afstand van 750 kilometer uit de kust opereren. Ieder jaar passeren tussen de 20.000 en 30.000 schepen, waaronder voedseltransporten van de VN, de Golf van Aden.

Operatie Active Endeavour

Sinds 2001 neemt de SNMG1 deel aan Active Endeavour, de maritieme bijdrage van de NAVO in de strijd tegen het terrorisme. SNMG1 surveilleert en controleert daarvoor de scheepvaart in de Middellandse Zee. Na aanslagen in de Verenigde Staten besloot de Noord-Atlantische Raad om artikel 5 van het Verdrag van Washington te implementeren en zijn de NATO Standing Maritime elementen routinematig ingezet. In het artikel staat dat een aanval op een van de landen wordt gezien als een aanval op allemaal.

Snel en flexibel

Naast SNMG1 is er ook een tweede snel inzetbare maritieme eenheid van de NAVO, de SNMG2. Doordat beide eenheden continu de wereldzeeën bevaren, kan de NAVO snel en flexibel overal ter wereld optreden. Elke NAVO-lidstaat kan een bijdrage leveren aan de snel inzetbare eenheden. Nederland levert van oudsher schepen aan deze en aan 2 andere snel inzetbare maritieme eenheden: de Standing Nato Mine Countermeasures Group 1 en 2.

via Nederland voert NAVO-vlootverband aan | Ministerie van Defensie.

Bemanning gekaapte dhow bevrijd (update)

Het Nederlandse marineschip Hr. Ms. Rotterdam heeft vandaag de bemanning van een gekaapt schip in de Golf van Aden bevrijd. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met andere eenheden, die de zogenoemde dhow al enkele dagen in de gaten hielden.

De van piraterij verdachte personen zijn overgebracht naar Hr. Ms. Rotterdam en worden daar vastgehouden. De bevrijde bemanning maakt het goed.

 

Het amfibisch transportschip Hr. Ms. Rotterdam is het NAVO-vlaggenschip, ingezet voor de bestrijding van piraterij in de wateren nabij Somalië.

UPDATE 11.15 uur (14 augustus 2012): beschrijving van de bevrijdingsactie.

De actie vormde het hoogtepunt van een dagenlange operatie. De zoektocht naar de piratengroep begon 4 dagen eerder, toen havenautoriteiten van Bosaaso in Puntland een mogelijke kaping van een grote vrachtdhow meldden. Een Frans fregat vond na enkele dagen het desbetreffende schip. Daaruit bleek dat de piraten waren overgestapt op een andere vrachtdhow, die, toen deze de volgende dag werd gevonden door een Duits fregat, op weg bleek naar de kust van Puntland.

Afdekken

De commandant van het NAVO-vlootverband dat deelneemt aan de antipirarerij-missie Ocean Shield is de Nederlandse commandeur Ben Bekkering. Hij licht toe: “Het leek ons onwaarschijnlijk dat de dhow zou terugkeren naar Bosaaso, want de autoriteiten daar lieten eerder zien actie tegen piraten te ondernemen. Wel weten we dat dichterbij de kust 2 gekaapte schepen liggen, waar piraten zich ophouden in de omliggende dorpen. De zeerovers op de dhow zouden dus of met een eigen bootje naar de wal kunnen varen of door handlangers worden opgehaald. Door met de Rotterdam en haar helikopters en landingsvaartuigen de kust af te dekken, zouden we hun terugkeer kunnen dwarsbomen. Zo is het ook gegaan. De dhow voer de fuik in, waarna de Rotterdam het laatste stukje van de actie klaarde.”

Waarschuwingsschoten

“Ze konden eigenlijk geen kant meer op”, zegt commandant van de Rotterdam kapitein-ter-zee Huub Hulsker. “Na enkele kordate waarschuwingen via de scheepsmegafoon en 2 waarschuwingsschoten, gaven de vermoedelijke piraten op. Het boardingteam was daarna snel aan boord en binnen 20 minuten was de situatie onder controle.”

Coördinatie

“Het is duidelijk dat de piraten een toenemende druk ervaren”, zegt Bekkering. “Als ze al wegkomen van de kust, is het daarna voor hen zeer lastig onopgemerkt te blijven. Dat komt vooral door een brede internationale inspanning en de coördinatie tussen alle spelers. In dit geval waren de NAVO en de EU betrokken. Dat de Rotterdam de laatste stap zet, is mogelijk omdat de andere spelers in het team uitstekend voorbereidend werk verrichtten.”

Hr. Ms. Rotterdam is sinds vorige week het vlaggenschip van de antipiraterij-missie Ocean Shield. Aan boord bevinden zich ongeveer 350 militairen van alle krijgsmachtdelen uit 8 verschillende NAVO-landen.

via Bemanning gekaapte dhow bevrijd (update) | Ministerie van Defensie.

66e editie van de Airborne Mars

De 66e editie van de Airborne Wandeltocht te Oosterbeek.

Deze herdenkingstocht in het kader van de Slag om Arnhem 1944 vindt ieder jaar plaats op de eerste zaterdag in september te Oosterbeek. De Airborne Wandeltocht is een eerbetoon aan de ruim 1700 Britse en Poolse militairen die in de Slag om Arnhem het leven lieten en begraven liggen op de Airborne Begraafplaats te Oosterbeek. De opbrengst van de Airborne Wandeltocht wordt aangewend om minder draagkrachtige oud-strijders en nabestaanden in staat te stellen over te komen om de jaarlijkse Airborne herdenkingen in en rond Arnhem bij te wonen.

U wandelt samen met militairen, politiekorpsen, scouting- en burgergroepen en individuele deelnemers uit 17 verschillende landen!

De routes lopen door de prachtige dorpen van de gemeente Renkum, langs diverse Airborne monumenten en de luchtlandingsterreinen van september 1944.

Start en finish op Sportpark Hartenstein (achter het Airborne Museum) aan de J.J. Talsmalaan te Oosterbeek.

Wij hebben er van afgezien om u op deze site uitgebreid te informeren over de achtergronden en het verloop van de Slag om Arnhem. Enkele zeer goed toegeruste sites doen daar uitgebreid verslag van. Zie daarvoor de ‘links’-pagina.

Meer info kan je hier vinden; http://www.airbornewandeltocht.nl/

Sportchallenge 2012

AVRM – Centurion Sport- en Vaardigheidsproeven 2012

Ook dit jaar organiseert de AVRM i.s.m. Centurion en de L.O. SportGroep in Oirschot de afname van verschillende (inter)nationale militaire sport- en vaardigheidsproeven w.o. de MVK. De proeven voor het BWLA, DSA, GMZ, MLV en MVK vinden plaats op 17 en 18 augustus 2012. Eventueel met opkomst op 16 augustus en een mars voor het BWLA op 19 augustus. U kunt zich vanaf heden aanmelden via het aanmeldformulier.

Met name de leden van het Korps Nationale Reserve en van de Groep Luchtmacht Reserve worden uitgenodigd om aan deze proeven deel te nemen.

Naast het sportieve karakter tijdens deze vier dagen krijgt ook de saamhorigheid een belangrijke plaats toebedeeld. Tijdens de momenten van de gezamenlijke maaltijden en die van de broodnodige rust en ontspanning, is het een gelegenheid bij uitstek om andere collega’s uit binnen- en buitenland te ontmoeten en de onderlinge banden met elkaar te versterken.

De vier dagen beginnen met de saamhorigheid op de donderdagavond 16 augustus en worden afgesloten met een eindappel waar de geslaagde deelnemers de welverdiende certificaten in ontvangst mogen nemen. U kunt hier de inhoud/rooster van het weekend downloaden.

Het is mogelijk om de volgende militaire sport- en vaardigheidsproeven af te leggen:

MVK* – Militaire VijfKamp*
MLV – Militaire Lichamelijke Vaardigheid
GMZ – Geoefend Militair Zwemmen
DSA – Deutsches Sport Abzeichen
BWLA – Bundes Wehr Leistungs Abzeichen
* NOTA BENE !
Het behalen van het MVK Kruis is alléén mogelijk tijdens het Nederlands Militair Kampioenschap MVK!

http://www.avrm.nl/sportchallenge.html

Bijzondere rondleiding in het Militaire Luchtvaart Museum

De capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog in onder meer Nederlands-Indië. Het Militaire Luchtvaart Museum besteedt dit jaar extra aandacht aan deze gebeurtenis.

Op woensdag 15 augustus worden 3 bijzondere rondleidingen gegeven. Tijdens deze rondleidingen vertelt een veteraan een persoonlijk verhaal.

Aanvangstijden en aanmelding
Er zijn drie rondleidingen van ruim 1 uur. De aanvangstijden zijn 10:15, 12:15 en 14:15 uur. Deelname is gratis maar er kan maar een beperkt aantal mensen deelnemen. Belangstellenden dienen zich vooraf op te geven. Dat kan bij het secretariaat van het museum op 0346-356011 of via info.

Voor meer informatie www.militaireluchtvaartmuseum.nl of via het telefoonnummer 0346-356011.

Openingstijden
Het Militaire Luchtvaart Museum is van dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:30 uur open. En op zondag van 12:00 tot 16:30 uur. Het museum is gesloten op maandag en zaterdag. De toegang tot het museum is gratis.

'Vrijwillig, niet vrijblijvend' Je moet het maar kunnen.

Translate »