Reservisten

Reservisten hebben vaak een civiele baan. Daarnaast zetten zij zich parttime in voor Defensie. Ze krijgen een steeds belangrijkere taak. Beroepsmilitairen voeren de gebruikelijke taken uit. Bij extra personeelsbehoefte of tekorten zet Defensie reservisten in. Defensie heeft zo’n 6.000 reservisten.

Soorten taken reservisten
Functies
Reservist worden
Reservistenbureau
⇒ Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht (NRFK)
 ⇒ Natres-militair in opleiding beschrijft zijn ervaring lees de verslagen hier.
 ⇒ Voorlichting Reservisten

Overzicht luchtmachtemblemen beschikbaar

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) maakte een overzicht van alle emblemen en bijbehorende spreuken van de luchtmacht. Dat is in samenwerking met de Groep Luchtmacht Reserve gedaan. Antoinette Hofman stelde het overzicht samen ...
Verder Lezen

Ze beschouwen mij als volwaardig militair’

Reservist en videospecialist ‘communicator’ in de West Hij wilde altijd maar wat graag beroepsmilitair worden en nu is hij het min of meer. Reserveofficier luitenant ter zee (SD) 2OC André Eilander fungeert op Curaçao als stafofficier Communicatie en woordvoerder van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB). Een ...
Verder Lezen

Parttime collega’s | Jaaroverzicht Groep Luchtmacht Reserve 2016

Op de plek waar normaliter een portret van een luchtmachtreservist staat, deze maand een overzicht van de Groep Luchtmacht Reserve in zijn totaliteit. In 2016 heeft GLR zich nog verder geprofessionaliseerd. Met bijna 450 goedgetrainde reservisten is het een onmisbaar onderdeel van het Commando Luchtstrijdkrachten. De GLR droeg ook in ...
Verder Lezen

Vanuit het land naar Schiphol

Hoe het is om tijdelijk op Schiphol te ondersteunen De meivakantie is achter de rug en de zomerperiode staat voor de deur. De drukte op de luchthavens en met name op Schiphol blijft onverminderd hoog. De Koninklijke Marechaussee doet er alles aan om de operationele druk op de grens te ...
Verder Lezen

Medische capaciteit ontwikkelt mee dankzij reservisten

Special operations forces moeten onverwacht naar een buitenlandse brandhaard. Ze worden ingevlogen samen met een Forward Surgical Element. Dit team (inclusief chirurg) staat geheel zelfstandig paraat op korte afstand. Zo’n inzet kan zomaar realiteit worden voor de medische teams van het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR). Tijdens de IDR-dag ...
Verder Lezen

Onderscheiden voor redden leven van oud-Ajacied Pius Ikedia

Korporaal Jeroen Reijntjes wist tijdens een partijtje voetbal het leven te redden van oud-Ajacied Pius Ikedia. Voor zijn handelingen op 20 augustus vorig jaar is reservist Reijntjes eergisteren onderscheiden met het erekoord. Dit werd hem uitgereikt op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn ...
Verder Lezen

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht brengt verslag uit

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft vandaag het jaarverslag 2016 van de Inspecteur Generaal Krijgsmacht (IGK) naar de kamer gestuurd. In deze rapportage constateert de IGK, als onafhankelijk adviseur van de minister, dat het vertrouwen van het personeel in Defensie is aangetast. Achterstand in de inzetbaarheid van het materieel, de ...
Verder Lezen

Eerste reservist nieuwe stijl beëdigd

Op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn is marechaussee-1 Gijs Borst beëdigd als eerste reservist nieuwe stijl. Tot op heden hadden reservisten altijd al een werkverleden bij de Marechaussee. Als proef wordt nu onderzocht of ook vrijwilligers, direct uit de burgermaatschappij, na het volgen van een verkorte ...
Verder Lezen

Korps Mariniers zoeken Reservist

KORPORAAL RESERVIST COMBAT SUPPORT SQUADRON We zoeken oud-mariniers in de rang van Korporaal die hooguit 7 jaar geleden zijn afgezwaaid bij het Korps Mariniers. Je hebt zin om voor 1,2 of 3 jaar weer operationeel bij het Korps Mariniers te werken. Je vindt het leuk om op die manier je ...
Verder Lezen

‘Beter voorbereid op missie gaan cruciaal’

Spijkerbroekreservist als gender-adviseur aan de slag LTZ 2 (SD) Fleur Posthumus (28) is één van de eerste spijkerbroekreservisten bij de marine. In de bijzondere functie van gender-adviseur breidt ze het team van de afdeling J9 uit van het hoofdkwartier van het Duits-Nederlands Legerkorps (1GNC) in het Duitse Münster. Ze wordt ...
Verder Lezen

Reservisten werken aan droge voeten en vrede in Kosovo

Nederlandse reservisten werden afgelopen week ingezet om overstromings- en drainageproblemen in Kosovo op te lossen. Daarmee brachten ze en passant ook Albanese en Servische gemeenten om de tafel ...
Verder Lezen

Eerste lichting werkstudenten binnen bij Defensie

Een eerste groep werkstudenten verrijkt Defensie vanaf vandaag met extra kennis. 22 jongens en meiden krijgen een aanstelling als aspirant reserve-officier ...
Verder Lezen

Een dagje KMarren met… | Tim Melis, Reservist

Werken als therapeut en een reservistenbaan bij de Koninklijke Marechaussee. Tim Melis (30) combineert het moeiteloos. "Ik word op eigen verzoek ingezet en kan altijd werken als ik wil; heel flexibel dus." Melis verliet de dienst in 2012 om opnieuw een studie te volgen. Een paar weken geleden studeerde hij ...
Verder Lezen

Flexmariniers maken groot verschil

Mariniers gaan onderbezetting met reservisten te lijf Deelnemen aan de NATO Response Force doe je niet met een halfgevulde eenheid. Tactisch is dat onverantwoord en ongeloofwaardig bovendien. Om het tij te keren, keek commandant 24 Combat Support Squadron majoor der mariniers Alain Roedoe al langer met een schuin oog naar ...
Verder Lezen

Strukton Worksphere is Reservistenwerkgever 2016

Een werknemer uitlenen aan een andere organisatie is niet zo maar iets. Dat verdient erkenning. Helemaal als dat bedrijf de ervaringen van reservisten ten volle benut. Daarom werd Strukton Worksphere gisteravond in Soesterberg uitgeroepen tot Reservistenwerkgever 2016 ...
Verder Lezen

Veiligheidsregio Twente alert door terreurdreiging

Een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen die omslaat, een verdacht pakketje bij een uraniumverrijkingsbedrijf en een drone met een explosief. Veiligheidsregio Twente kreeg het flink voor zijn kiezen. De regio had 3 dagen te kampen met terreurdreiging en uitvallende voorzieningen in de grootschalige rampenoefening Alert 2016 ...
Verder Lezen

IGK en ombudsman ervaren meerwaarde Mali-reservist

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) luitenant-generaal Bart Hoitink bezocht afgelopen week de Nederlandse militairen in Mali. Hij was daar samen met Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en voorzitter van het comité Nationale Veteranendag Boele Staal ...
Verder Lezen

ARE YOU READY FOR COMBAT???

Wat is CIOR? De Militaire Prestatieploeg is een groep van reservisten dat zich richt op de moeder der militaire sporten, de Militaire Vijfkamp. De ploeg traint specifiek voor de CIOR Militaire Competitie (CIOR Milcomp), een jaarlijks terugkerende wedstrijd tussen landen die zijn aangesloten bij de NAVO. Cior staat voor Confédération ...
Verder Lezen

Inzet reservisten bij ‘Samen in touw’

Hoe werk je samen – en hoe verleen je bijstand - als Nederland geteisterd wordt door een hittegolf en daardoor een dijkverschuiving op de loer ligt? Dat trainden 150 reservisten van 20 Natresbataljon de afgelopen drie dagen, samen met politie, brandweerlieden, dijkwachters en gemeenteambtenaren tijdens de oefening 'Samen in touw' ...
Verder Lezen

IGK: ‘Minder bureaucratie en meer aandacht voor veteranen en reservisten’

“Mijn belangrijkste zorg is dat sommige bureaucratische processen de instandhouding van mens en materieel in het uitzendgebied dreigen te belemmeren.“ Dat stelt Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) luitenant-generaal Bart Hoitink in zijn jaarverslag over 2015. Dat stuurde minister Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag naar de Tweede Kamer ...
Verder Lezen

KMar zoekt reservisten

De KMar wil het reservistenbestand de komende jaren laten groeien van 150 naar ruim 400 reservisten. Met het uitbreiden van het bestand is de KMar beter in staat haar taken tijdens bijvoorbeeld piekbelastingen uit te voeren ...
Verder Lezen

Kamer peilt meningen over reservistenbeleid

Wat zijn de grootste pluspunten en knelpunten van het huidige reservistenbeleid? Wat waren de gevolgen van het tijdelijk stopzetten van oefeningen voor reservisten in 2015 voor hun motivatie, geoefendheid en inzetgereedheid? En: hoe zijn de extra middelen het beste in te zetten om het huidige beleid te verbeteren? ...
Verder Lezen

Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS) luitenant-generaal Mart de Kruif over “De Reservist”

De reservist Na mijn oproep of u nog vragen had over de KL in het algemeen, werd ik overstelpt met uw reacties. Veel vragen gingen over onze reservisten, vaak met een negatieve ondertoon. En ik begrijp dat sentiment heel goed, omdat we afgelopen jaar plotseling drastisch hebben moeten snijden in ...
Verder Lezen

Defensie ziet meer mogelijkheden voor reservisten

Reservisten zijn volledig te integreren in Defensie, ook binnen operationele eenheden. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert stuurde vandaag de Kamer de eerste bevindingen van 35 reservistenpilots die dit jaar zijn gestart. De pilots zijn of worden nog uitgevoerd bij alle 7 Defensieonderdelen. Ze vloeien voort uit de Reservistennota van 24 oktober 2014 ...
Verder Lezen

70 jaar luisteren

Adviseur, bemiddelaar en wandelend geweten Direct na de Tweede Wereldoorlog zag het instituut Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK) het levenslicht. De functie leek als een maatpak gecreëerd voor prins Bernhard. Zo bleef de ‘veteraan der veteranen’ na de oorlog betrokken bij de krijgsmacht, zonder dat hij er een officiële functie ...
Verder Lezen

Defensie roept hulp werkgevers reservisten in

Secretaris-generaal Erik Akerboom riep gisteren werkgevers op hun reservisten maximaal te ondersteunen. Hij deed dit tijdens de International Conference Employer Support Reserves (IC-ESR), een bijeenkomst voor commandanten van internationale reservisteneenheden en Nederlandse werkgevers. Akerboom: “Binnenkort overhandig ik minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) de handreiking ‘Reservist bij het Rijk’. Die ...
Verder Lezen

CIOR Militaire Prestatieploeg zoekt sportieve reservisten.

Wat is CIOR? De Militaire Prestatieploeg is een groep van reservisten dat zich richt op de moeder der militaire sporten, de Militaire Vijfkamp. De ploeg traint specifiek voor de CIOR Militare Competitie (CIOR Milcomp), een jaarlijks terugkerende wedstrijd tussen landen die zijn aangesloten bij de NAVO. Cior staat voor Confédération ...
Verder Lezen

Doe meer met een reservist

Parttime militairen breder inzetbaar dan alleen voor bewakingstaken Je moet er maar opkomen. Militair personeel dat uit dienst gaat, vrijwillig of onvrijwillig, meteen aan de luchtmacht binden als reservist. Ze zijn getraind, gescreend, vakbekwaam en hebben een luchtmachthart. En nu het belangrijkste: zet ze weer in binnen het vakgebied waar ...
Verder Lezen

De meerwaarde van een reservist op missie. | Deel 2

In het kader van ACOTA 20 (African Contingency Operations Training and Assistance) is David (sgt1; Bcie 20 Natresbataljon) geselecteerd om samen met 4 collega's (11 Luchtmobiele Brigade) instructie te gaan geven aan het 33e bataljon van het Burundese leger. Middels FB 20 Natresbataljon zal hiervan een levendig verslag worden gedaan; ...
Verder Lezen

De meerwaarde van een reservist op missie. | Deel 1

In het kader van ACOTA 20 (African Contingency Operations Training and Assistance) is David (sgt1; Bcie 20 Natresbataljon) geselecteerd om samen met 4 collega's (11 Luchtmobiele Brigade) instructie te gaan geven aan het 33 bataljon van het Burundese leger. Middels FB 20 Natresbataljon zal hiervan een levendig verslag worden gedaan; ...
Verder Lezen

Reservistenwerkgever 2014: Grontmij Nederland

De award ‘Reservistenwerkgever 2014’ is voor Grontmij Nederland. Dat bedrijf heeft zich het meest ingespannen om zijn werknemers militair te laten zijn. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert reikte de onderscheiding vanavond uit in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. “Dit bedrijf weet als geen ander de meerwaarde van een reservist ...
Verder Lezen

De eerste Algemene Militaire Opleiding Reservisten( AMO-R) van 2015 zit erop.

Opleidingscentrum School Zuid, gevestigd in de Generaal-Majoor De Ruyter Van Steveninckkazerne in het Brabantse Oirschot heeft onze nieuwe collega’s klaargestoomd voor de start van hun landmacht carrière. Van alle geslaagde militairen zijn er achttien bestemd voor 10 Natresbataljon. Na een korte plechtigheid met een bevordering en de uitreiking van het ...
Verder Lezen

Met reservisten bouwen aan een flexibele krijgsmacht

De onberekenbare wereld van nu vraagt om een flexibele krijgsmacht die zich snel aanpast en rap reageert in geval van nieuwe dreigingen en in crises. Het gaat dan niet alleen om situaties in Nederland, maar ook daarbuiten. Capaciteiten van reservisten beter benutten, zou die flexibele inzet van de krijgsmacht ten ...
Verder Lezen

Landmacht steunt Special Olympics

Dankzij de inzet van honderden medewerkers en materieel van de landmacht zijn Vrijdagavond de Special Olympics van start gegaan. De opening, in aanwezigheid van prinses Caroline van Monaco, werd ook nog eens opgeluisterd door abseilende militairen. Zij brachten de vlaggen van de 6 deelnemende landen het Abe Lenstrastadion in Heerenveen ...
Verder Lezen

Trial CIOR MilComp Hammelburg

Op 24 april is de NRFK Militaire Prestatieploeg rechtstreeks vanaf het OMK oriënteren voor onderdeelsteams richting Hammelburg vertrokken voor de trial van de CIOR MilComp. In augustus van dit jaar zal er namelijk op dezelfde plek gestreden worden voor het eremetaal tijdens het WK. Dag 1 Dag 1 ving zoals ...
Verder Lezen

Rijk wil vaste regeling voor zijn reservisten

Een vaste regeling treffen met je werknemer als die tijdelijk wordt uitgeleend aan de krijgsmacht. Dat was gisteren in Den Haag het doel van een discussiebijeenkomst tussen leidinggevenden en reservisten die werken voor de Rijksoverheid. Een flink aantal reservisten krijgt van hun bedrijf of instelling al ruimte zich voor Defensie ...
Verder Lezen

Bommencheck voor auto’s World Forum

Geen voertuig kwam het terrein van het World Forum op zonder te zijn onderworpen aan een strenge controle. Op het Defensiecomplex Maaldrift in Wassenaar zorgde de krijgsmacht deze dagen van de nucleaire top voor een bommencheck op auto’s. Defensiebeveiligers voerden een eerste controle uit bij de hoofdpoort. De politie speurde ...
Verder Lezen

TNO Reservistenwerkgever 2013

De afdeling Defence, Safety & Security van TNO in Den Haag is winnaar van de award ‘ ‘Reservistenwerkgever 2013’ geworden. Op de tweede en derde plaats zijn geëindigd het Openbaar Ministerie Arnhem/Leeuwarden en beveiligingsbedrijf Brinks.  TNO heeft diverse medewerkers in dienst die als reservist bij Defensie werken. Majoor Allard Kernkamp ...
Verder Lezen

Luitenant-kolonel Garrels en majoor Hoogenboezem in nieuwe rol CIOR

Onze collega van het Reservistenbureau Defensie en organisator van de conferentie ‘De reservist in 2020’ van 2 december jl., lkol Hans Garrels, is onlangs benoemd tot voorzitter van het Seminar Committee van de Interallied Confederation of Reserve Officers (CIOR). Deze commissie is de denktank van de CIOR. Lkol Garrels: “Onze ...
Verder Lezen

Hennis: Grote stappen gezet naar moderner reservistenbeleid

De plaats van de reservist in de krijgsmacht van de toekomst. Hierover dachten meer dan 600 enthousiaste (reserve)militairen, werkgevers en andere belangstellenden eind vorig jaar na. Dat deden zij tijdens werkconferentie ‘De Reservist in 2020’. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert stuurde vandaag een uitgebreid verslag naar de Tweede Kamer. Zij ziet het ...
Verder Lezen

Eindevaluatie van onze oefening BORCULO 2013

Eindevaluatie van onze oefening BORCULO 2013. Ook hierin hebben onze reservisten een fantastische bijdrage geleverd in de voorbereiding en uitvoering. Zo brengen zij innovatieve ideeën in het planningsproces en krijgen zij tegelijkertijd meer kennis van de militaire organisatie. Onze reservisten hebben hier een dominante rol gespeeld in het opzetten van ...
Verder Lezen

Gelukkige en Gezond 2014

De AVRM wil een iedereen gelukkige en gezond nieuwjaar toe wensen. We zien je graag weer in 2014 online of bijeen van de activiteiten de eerste is alweer snel de nieuwjaars receptie op 10 januari voor meer info zie de AVRM activiteiten agenda hier kan je ook ander activiteiten vinden van ...
Verder Lezen

De reservist in 2020

WERKCONFERENTIE/SYMPOSIUM 2 DECEMBER Hét reservistenbeleid van de toekomst. Daar draait het om op 2 december! Voor de minister van Defensie geldt dit beleid als prioriteit en zij hoort daarom graag hoe u hierover denkt. Grijp nu uw kans om een plek aan tafel te bemachtigen en zo het beleid mede ...
Verder Lezen

DISCUSSIEBIJEENKOMST 20 NOVEMBER

Het Reservistenbureau Defensie organiseert op 20 november een laatste discussiebijeenkomst over het reservistenbeleid van de toekomst. Eenieder die niet eerder een bijeenkomst bij kon wonen is van harte welkom om mee te praten in Den Haag. Aanmelden kan door een mailtje met naam, adres en woonplaats te sturen naar: reservist2020@outlook.com ...
Verder Lezen

MINISTER PROMOOT RESERVISTENBELEID BIJ WERKGEVERS

Op woensdag 30 oktober heeft minister Hennis-Plasschaert werkgevers en ondernemers opgeroepen om hun personeel reservist te laten worden. Dit was tijdens de werkgeversdag van accountants- en adviesbureau Meeuwsen Ten Hoopen in Baarn voor klanten, werkgevers en ondernemers. "Voor u als werkgevers biedt het grote voordelen om een reservist in dienst ...
Verder Lezen

Dag van de Reservist

Gisteravond was in Oirschot, thuisbasis van de 13e gemechaniseerde brigade en het 30e NATRES bataljon, de vijfde en laatste landmachtdiscussiebijeenkomst over de reservist in 2020. Meer dan 50 reservisten, partners, beroepsmilitairen en werkgevers namen actief deel aan de discussie. Kolonel Joost Doense, plaatsvervangend commandant van de 13e gemechaniseerde brigade, sprak ...
Verder Lezen

Gebruik reservisten in plaats van dure adviesbureaus

In Den Haag vond gisteren de decentrale discussiebijeenkomst plaats voor de Koninklijke Marechaussee. De KMAR heeft 162 reservisten, lang niet zo veel als de andere krijgsmachtdelen, maar deze groep is wel enorm gemotiveerd en betrokken. Ruim 35 reservisten, beroepsmilitairen en werkgevers hebben gisteren actief meegedacht en gediscussieerd over de reservist ...
Verder Lezen

Overheid moet het goede voorbeeld geven

Ruim vijftig belangstellenden trotseerden gisteren weer en wind voor de discussiebijeenkomst over het reservistenbeleid van de toekomst in Apeldoorn. Na een kort voorwoord van luitenant-kolonel Jan Vonk, bataljonscommandant van het 1 Civiel en Militair Interactie Commando, werden de aanwezigen verdeeld over drie groepen. Onder begeleiding van ervaren gespreksleiders gingen deze ...
Verder Lezen

Baret ceremonie en certificaat uitreiking

Onder toeziend oog van de Korpscommandant van het Korps Nationale Reserve mochten 28 rekruten op vrijdag 25 oktober hun certificaat voor het halen van de Algemene Militaire Opleiding reservisten (AMO) in ontvangst nemen. De reservisten die de opleiding in Assen gedaan hebben zijn bestemd voor 10 en 20 Natresbataljon. De ...
Verder Lezen

Nieuwe 1 Civiel en Militair Interactiecommando traint in Amsterdam

Meer dan 140 reservisten en hun beroepscollega’s van het 1 Civiel en -Militair Interactiecommando (1 CMI CO) evalueerden zaterdag de dag eerder getrainde gespreksvaardigheden in Amsterdam. Het stadscentrum werd voor de oefening Borculo gebruikt als buitenlands missiegebied. Aan de specialisten de taak om de civiele situatie in kaart te brengen ...
Verder Lezen

Nieuwe Defensie-eenheid schakel tussen militairen en burgers

"Het concrete bewijs dat Nederland verder gaat op het pad van de 3D-benadering (Diplomacy, Defense and Development)". Dat zei Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp vanmiddag over 1 Civiel en Militair Interactiecommando (1 CMI Co), dat in Amsterdam werd opgericht. De nieuwe eenheid vormt bij uitzendingen de verbinding tussen de ...
Verder Lezen

ZONDER BEROEPS GEEN RESERVISTEN

Gisteravond vond in Ermelo -thuisbasis van het 400ste geneeskundig bataljon (400 GNK)- de eerste decentrale bijeenkomst bij de landmacht plaats. Na een welkomstwoord van de commandant van 400 GNK, luitenant-kolonel Jaco Brosky, waarin hij het belang van de discussieavond benadrukte, gingen de ruim veertig aanwezigen (reservisten, partners en beroepsmilitairen) in ...
Verder Lezen

GROTE OPKOMST BEROEPSMILITAIREN IN HAVELTE

Van de ruim 70 deelnemers aan de reservistenbijeenkomst op 10 oktober in Havelte bestond ongeveer de helft uit beroepsmilitairen. De groep was te gast bij de plaatsvervangend commandant van 43 Gemechaniseerde Brigade, kolonel Anthony Leuvering. Ook in Havelte vonden er levendige discussies plaats en werden opvallende uitspraken gedaan. Een van ...
Verder Lezen

MEERWAARDE VOOR WERKGEVERS: EEN MILITAIR DENKT IN UITDAGINGEN, NIET IN PROBLEMEN

Tijdens de reservistenbijeenkomst op 'hoog niveau' in de Luchtmachttoren in Breda op 9 oktober sprong onder andere bovenstaande uitspraak van een reservist van de Groep Luchtmacht Reserve (GLR) er uit. Een aantal aanwezige werkgevers beaamde deze uitspraak. Ook de kennis en ervaring van reservisten op het gebied van leidinggeven werden ...
Verder Lezen

DE DIEPTE IN BIJ DE MARINE

In Den Helder hebben meer dan vijftig operationeel beleidsmakers van de Koninklijke Marine gisteren uitvoerig gediscussieerd over de positie van de reservist in 2020. De ervaren discussieleiders daagden de aanwezigen uit om volop gebruik te maken van de mogelijkheid om mee te denken aan het beleid van morgen. Deze benadering ...
Verder Lezen

Dick Scherjon hoofd Reservistenbureau

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft gisteren Dick Scherjon benoemd tot hoofd van het nieuwe Reservistenbureau. Scherjon (57) is bestuursadviseur van de Rabobank en zet zich al jaren in als reserve-kolonel. Het gaat om een functie in deeltijd. Met het instellen van dit bureau en de benoeming van Scherjon benadrukt Hennis de ...
Verder Lezen

1 CMI Commando

Het nieuwe embleem van 1 CMI Commando bevat een sterke symboliek: Het paard verwijst naar het schaakspel. Daarin worden strategische zetten gemaakt. Ten opzichte van andere stukken heeft het paard een bijzondere bewegingsvrijheid. Een paard kan over andere stukken heen een veld benaderen, ook als dat een andere kleur heeft. Daarin ...
Verder Lezen

Defensie richt reservistenbureau op

Defensie richt op hoog niveau een projectbureau Reservisten op. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft dat vandaag aan de Tweede Kamer geschreven. Het bureau, dat bestaat uit reservisten en beroepsmilitairen, geeft een impuls aan de uitwerking van het toekomstige reservistenbeleid. Ook kondigt de minister samenwerking met universiteiten aan om nieuwe reserve-officieren op ...
Verder Lezen

CIMIC-bataljon digitaal slagvaardig

Te midden van de Nijmeegse samenleving beoefende 1 Civil Military Cooporation (CIMIC) bataljon de afgelopen 3 dagen hun analytisch vermogen in een scenario gebaseerd op Market Garden. Database Centraal stond de wederopbouw en humanitaire hulp na het bombardement op Nijmegen aan het einde van Tweede Wereldoorlog. Met behulp van de ...
Verder Lezen

Market Garden inspiratie voor landmachtoefeningen

De regio Nijmegen is deze maand 2 keer het decor van een militaire oefening, waarbij operatie Market Garden uit 1944 als rode draad door het scenario loopt. Een Chinook-transporthelikopter dropte gisteren 80 militairen van de luchtmobiele brigade en pallets goederen bij Groesbeek. De militairen verplaatsen zich komende dagen te voet, ...
Verder Lezen

Koningin reikt cravate uit aan Koninklijke Luchtmacht

Koningin Beatrix heeft vanmiddag in Breda een zogenoemd cravate aan het luchtmachtvaandel bevestigd . Met dit koninklijk lint onderscheidde zij de Koninklijke Luchtmacht voor de gevechtsinzet tijdens operatie Allied Force, de NAVO-luchtcampagne tijdens de Kosovocrisis in 1999. Allied Force was een reactie op de weigering van de Servisch leider Slobodan ...
Verder Lezen

Groeten uit Kosovo deel 4: Reservist op Uitzending

De temperatuur hier is ook overdag onder het vriespunt en daarmee hetzelfde als in Nederland. De winter is in Pristina nog niet echt begonnen, in tegenstelling tot het westen en noorden waar al temperaturen tot 20 graden onder nul zijn genoteerd. De lokalen blijven optimistisch; het wordt nog echt winter ...
Verder Lezen

Nieuwsbrief Regio West

Na zeven jaargangen is dit de laatste nieuwsbrief in deze vorm, de nieuwsbrief was het woord brief allang ontgroeid het waren hele boekwerken, wij gaan terugnaar de oorsprong, en zullen u voortaan met korte nieuwsflitsen u op de hoogtehouden, van onze activiteiten e.d. binnen en buiten onze regio! Hiermee volgen wij ...
Verder Lezen

101 Genie Bataljon, CIMIC Infra & Civil Administration

BY PETRA RONA 2012/12/11 101 Genie Bataljon / Royal Engineers Hoe dromen soms uitkomen en een puzzle in elkaar valt De afgelopen weken kennis gemaakt met het CIMIC bataljon. Cimic staat voor Civiel Militaire samenwerking. Feitelijk is dat niet alleen het CIMIC bataljon, want er zijn meer reservisten binnen de diverse ...
Verder Lezen

Vrouw in mannenberoep: Wendy Galjard-Klein

Oorlog voeren is al lang niet meer het enige werk van militairen. Ze helpen bij de wederopbouw van een land, ondersteunen en werken samen met politie en brandweer aan een vreedzame samenleving. En het leger is al lang geen mannenzaak meer. Wel zijn vrouwen met veertien procent erg in de ...
Verder Lezen

Bedrijfsleven en defensie slaan handen ineen

Door Majoor Hans van Buren. Met het zetten van zijn handtekening onder de Instellingsbeschikking, heeft Generaal-majoor Bart Hoitink, Directeur van de Directie Aansturen Operationele Gereedstelling, dinsdagmiddag 20 november 2102 het Overleg Orgaan Employer Support Reservisten formeel ingesteld. Hij deed dat in zijn rol als Inspecteur Reservepersoneel Krijgsmacht. Met dit orgaan wil ...
Verder Lezen

Reservist op uitzending: Lkol Coen Brouwer bericht uit Kosovo

Voor een mortierist is de meteo altijd belangrijk, hoe is de wind, wat is de temperatuur in de hogere luchtlagen enzovoort. Het is hier wat kouder geworden, soms is er een graadje nachtvorst maar over het algemeen is het zonnig en weinig wind, dus overdag wel aangenaam. De komende dagen ...
Verder Lezen

Internationaal Parcours Militair voor reservisten ‘Bakkers Bluff’

Op 3 november werd voor de 21e keer het Internationaal Parcours Militair voor reservisten ‘Bakkers Bluff’ gehouden. De locatie was nieuw, want voor het eerst vond deze krachtmeting plaats op de Oranjekazerne van 11 Luchtmobiele Brigade. Op alle fronten bleken de teams van 10 Natresbataljon (43 Mechbrig) het sterkste. De ...
Verder Lezen

NAVY RESERVE SHOOTING COMPETITION, Winter Edition

De wedstrijd kan uit organisatorische redenden max. 20 Teams laten deelnemen. De deelname is op grond van wie het eerst aanmeld kan deelnemen.Om het mogelijk te maken om zo veel mogelijk verschillende landen te laten deelnemen, houd de organisatie het recht om te bepalen wie er deelneemt zij zullen dit ...
Verder Lezen

Fusie bij reservisten Postkazerne

Steenwijk – Op de Markt in het centrum van Steenwijk worden vrijdag 7 september twee bataljons van het Korps Nationale Reserve samengevoegd tot een bataljon. Het gaat om 10 en 40 Nationale Reserve Bataljon (Natresbataljon), beide onderdeel van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. De samenvoeging zal gepaard gaan met veel ...
Verder Lezen

Reservisten landmacht

De militairen van de krijgsmacht dienen op vrijwillige basis sinds opschorting van de dienstplicht. Dit geldt ook voor de reservisten (reservepersoneel). Reservisten hebben een vast dienstverband buiten het leger maar kiezen ervoor zich tijdelijk voor de landmacht in te zetten. Reservisten vormen een aanvulling op het personeelsbestand van de landmacht ...
Verder Lezen

'Vrijwillig, niet vrijblijvend' Je moet het maar kunnen.

Translate »