Tagarchief: 1 German/Netherlands Corps (1 GNC)

Het 1 (German/Netherlands) Corps is een NAVO-hoofdkwartier voor landoperaties. Duitsland en Nederland sturen de eenheid samen aan. Het legerkorps in Münster kan zich binnen 20 dagen volledig ontplooien. Zowel binnen als buiten het NAVO-grondgebied.

Hoofdkwartier Duits-Nederlands legerkorps
Nederland levert delen van dit snel inzetbaar multinationaal hoofdkwartier en het bijbehorende communicatie- en informatiesystemenbataljon.

De staf van het hoofdkwartier bestaat uit ruim 400 militairen en burgers. De meeste functies zijn gelijk verdeeld tussen Duitsland en Nederland. Ongeveer 70 functies zijn gereserveerd voor militairen van andere NAVO- en EU-lidstaten.

De Münsterse staf is opgericht in 1995. De militairen komen uit Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Engels is de officiële voertaal binnen het hoofdkwartier.

Wisseling van personeel
De commandant, een luitenant-generaal, komt uit Duitsland en Nederland. Deze functie wordt bij toerbeurt vervuld voor een periode van 2 tot 3 jaar.

Bij aantreding van een nieuwe commandant wisselt ook de nationaliteit van Duitse en Nederlandse sleutelposities binnen het hoofdkwartier. Voorbeelden hiervan zijn de plaatsvervangend commandant en de chef staf.

Bataljons legerkorps
2 bataljons van zowel Nederlands als Duits personeel ondersteunen het hoofdkwartier.

Het Staff Support Battalion biedt de dagelijkse ondersteuning van het hoofdkwartier. Bijvoorbeeld het opbouwen en bewaken van het zeer snel verplaatsbare commandocentrum, geneeskundige en logistieke steun en reparatie van voertuigen. Het is gelegerd in het Duitse Münster.
Het Communication & Information Systems Battalion installeert en bedient mobiele telecommunicatie- en informatiesystemen. Deze systemen ondersteunen de commandovoering en het besluitvormingsproces tijdens operaties. Het is gelegerd in het Nederlandse Eibergen en Garderen.
NATO Response Force
Het hoofdkwartier van het 1 (German/Netherlands) Corps is inzetbaar voor de NATO Response Force (NRF). De NRF biedt het snelle antwoord van de NAVO op een crisis, waar ook ter wereld. De officiële naam luidt NATO High Readiness Forces (Land) Headquarters.

Net als voor lucht- en maritieme operaties houdt de NAVO voor de inzet op het land steeds een hoofdkwartier stand-by. Voor dit landoptreden rouleert het hoofdkwartier van het 1 (German/Netherlands) Corps met 5 andere NAVO hoofdkwartieren. Eens in de 3 jaar krijgt het hoofdkwartier in Münster voor een half jaar de status van Land Component Command voor de NRF.

Voor operaties op land is het hoofdkwartier in staat om in een crisisgebied een internationale troepenmacht van ruim 50.000 militairen aan te sturen. In 2003, 2009 en 2013 werd het multinationaal hoofdkwartier als NATO HQ uitgezonden naar Afghanistan. Daar leidde het de International Security Assistance Force (ISAF).

Locaties kazernes
Het Duits-Nederlandse legerkorps staat in het Duitse Münster. Daarnaast zijn er Nederlandse locaties in Eibergen en Garderen.

Embleem van het Duits-Nederlandse Legerkorps
Het wapenschild van het legerkorps toont een met 2 handen vastgehouden zwaard tegen een olijfgroene achtergrond. Het zwaard symboliseert de soevereiniteit der staten en de slag- en gevechtskracht van het Legerkorps.

Duits-Nederlands Legerkorps jaar lang overal ter wereld inzetbaar

Het 1e Duits-Nederlandse legerkorps staat vanaf vandaag voor een jaar stand-by. Het komt in actie als de NAVO een Joint Task-Force Headquarters (Land) nodig heeft om waar ook ter wereld een missie uit te voeren. Lees verder Duits-Nederlands Legerkorps jaar lang overal ter wereld inzetbaar

Nederlandse F-16’s paraat voor flitsmacht NAVO (video)

4 Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen staan vanaf morgen een half jaar stand-by voor de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Deze zogenoemde flitsmacht is een onderdeel van de snelle interventiemacht van de NAVO, de NATO Response Force (NRF). Lees verder Nederlandse F-16’s paraat voor flitsmacht NAVO (video)

Blauw versterkt groen

Cyberexpert KM helpt Legerkorps met NAVO-taak

Joachim ‘Hack’ van der Weijden.

Het 1ste Duits-Nederlands Legerkorps (1GNC) uit Münster certificeerde zich de afgelopen weken bij het Joint Warfare Centre in het Noorse Stavanger voor de aankomende taak als Joint Task Force Headquarters (Land). Zo’n 400 militairen bewezen in de oefening Trident Jaguar dat ze er klaar voor zijn om wereldwijd joint operaties te leiden. Maar om troepen op land en zee en in de lucht aan te sturen, versterken subject matter experts uit alle hoeken van de krijgsmacht het hoofdkwartier. Zoals kapitein-luitenant ter zee (TD) Joachim van der Weijden. Lees verder Blauw versterkt groen

Klaar voor de leiding

1e Duits-Nederlands Legerkorps certificeert zich voor nieuwe NAVO-taak

Cyber, gender, political advisors, fake news: moderne oorlogsvoering – ook wel hybrid warfare – draait niet alleen om militairen die voorwaarts gaan. Deze en nog vele andere aspecten komen allemaal voorbij tijdens Trident Jaguar, de pas in Noorwegen gehouden oefening van het 1e Duits-Nederlands Legerkorps. De Defensiekrant is er bij als het NAVO-hoofdkwartier zich in het Noorse Joint Warfare Centre certificeert om in voorkomend geval joint operaties aan te sturen. Lees verder Klaar voor de leiding

Nieuwe rol betekent flinke omslag

Duits-Nederlands legerkorps klaar voor NAVO-taak

Het eerste Duits-Nederlands legerkorps (1GNC) uit Münster certificeert zich deze weken bij het Joint Warfare Centre in het Noorse Stavanger voor de aankomende taak als Joint Task Force Headquarters (Land). Zo’n 900 militairen bewijzen aan de NAVO dat ze er klaar voor zijn wereldwijd paarse operaties te leiden. Lees verder Nieuwe rol betekent flinke omslag

‘Beter voorbereid op missie gaan cruciaal’

Spijkerbroekreservist als gender-adviseur aan de slag

LTZ 2 (SD) Fleur Posthumus (28) is één van de eerste spijkerbroekreservisten bij de marine. In de bijzondere functie van gender-adviseur breidt ze het team van de afdeling J9 uit van het hoofdkwartier van het Duits-Nederlands Legerkorps (1GNC) in het Duitse Münster. Ze wordt er met open armen ontvangen, want de kennis en kunde van reservisten uit de burgermaatschappij, is niet altijd beschikbaar binnen Defensie of de NAVO. Lees verder ‘Beter voorbereid op missie gaan cruciaal’

Duits-Nederlands Legerkorps weer onder Nederlands commando

Luitenant-generaal Michiel van der Laan heeft vandaag in het Duitse Münster het commando over 1 (German/Netherlands) Corps op zich genomen. Hij nam de leiding over van zijn Duitse ranggenoot Volker Halbauer. Hiermee staat het multinationale NAVO-hoofdkwartier na bijna 3 jaar weer onder Nederlandse leiding. Lees verder Duits-Nederlands Legerkorps weer onder Nederlands commando

Toverwoord samenwerking

Krijgsmacht werkt steeds meer samen

We kunnen en willen het niet alleen. Onze krijgsmacht voert operaties zelden alleen uit. Samenwerking met bevriende krijgsmachten is het toverwoord om kosten te besparen en kennis en ervaring uit te wisselen. Ook bij gezamenlijke materieelaankopen, onderhoud én personele training blijkt samenwerking een goede suggestie.

Missies in conflictgebieden worden steeds vaker internationaal samengesteld. Ook dicht bij huis wordt de samenwerking gezocht. Zo is er het Duits-Nederlands Legerkorps, staan de Belgische en Nederlandse marine onder 1 bevel en werken de Britse en Nederlandse mariniers sinds jaar en dag samen.

Grensverleggende internationale samenwerking is nodig om dreigingen en risico’s het hoofd te bieden. Het kabinet gaat dan ook verder op de ingeslagen weg. De inzetbaarheid en het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht worden versterkt en ontbrekende capaciteiten gecompenseerd. Naast de bestaande samenwerkingsverbanden zet het kabinet grootschalig in op:

d100218re1247

 • Nederlands–Duitse pantserdivisie
  Duitsland en Nederland willen 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte integreren in een Duitse pantserdivisie. Duitsland op zijn beurt integreert een tankbataljon in de Nederlandse brigade. Ons land levert voor deze eenheid een eskadron. Ook brengt Nederland de overgebleven 16 Leopard 2A6 tanks in. Door samenwerking beschikken Nederland en Duitsland over een volledig geïntegreerde operationele gevechtsbrigade met pantserinfanterie, tanks en andere capaciteiten. Zo nodig zetten beide landen de eigen capaciteiten nationaal in.
 • Luchtruimbewaking Benelux
  De 3 Benelux-landen (Belgïe, Nederland en Luxemburg) gaan hun luchtruim gezamenlijk bewaken. Na de (verwachte) parlementaire instemming gaat de samenwerking eind 2016 van start.
 • Naar de Baltische staten
  De contacten met de Baltische staten en Polen worden geïntensiveerd. Nederland gaat militairen leveren voor de NATO Force Integration Units in elk van deze landen. Met Estland is al samenwerking op basis van de eerder verkochte CV-90 pantservoertuigen. Defensie gaat ook vaker oefenen in genoemde landen.

bew_duits-nederlands-samenwerking

Verdere internationale projecten
Ook met andere landen wordt op tal van terreinen intensiever samengewerkt.

 • F-35: de operationele test- en evaluatiefase van het nieuwe gevechtsvliegtuig wordt in 2016 voortgezet in samenwerking met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië.
 • Minusma: met Frankrijk is een intensieve samenwerking in het kader van de VN-operatie in Mali.
 • Onderzeeboten: Defensie is met partnerlanden in gesprek over samenwerking bij de vervanging van de onderzeeboten en research en development.
 • Joint Expeditionary Force: Samen met de Baltische staten, Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van de Joint Expeditionary Force (JEF).

Internationale samenwerking is er op alle niveaus. Politiek en militair. Zo is Nederland lid van de VN, EU en NAVO. Binnen de EU wordt gestreefd naar de verdere versterking van de Europese defensiecapaciteiten om daarmee een grotere bijdrage te leveren aan de NAVO. Bovendien pleit Nederland, in de eerste helft van 2016 voor de twaalfde keer EU-voorzitter, voor een steviger gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. Nederland wil voorstellen presenteren die samenwerking minder vrijblijvend maken. Bijvoorbeeld door het versterken van onderlinge ‘groepsdruk’ en het monitoren van defensiebudgetten.

bew_samenwerken-aptf-in-polen infographic__internationale-samenwerking

Toverwoord samenwerking | 03 | Defensiekrant

20 jaar 1(German/Netherlands) Corps

Multinationale eenheid speelt hoofdrol in nieuwe NAVO-flitsmacht

Op 27 augustus vierde 1 (German/Netherlands) Corps in Münster zijn 20-jarig jubileum. Van binationaal transformeerde het naar multinationaal; tegenwoordig wapperen er aan de Schlossplatz 13 vlaggen. Aan het motto is al die jaren niets veranderd. ‘Communitate Valemus’…samen sterk! De Defensiekrant sprak de eerste én de huidige commandant.

Luitenant-generaal b.d. Ruurd Reitsma was in 1995 de eerste. Gevraagd naar de aanleiding voor de oprichting vertelt hij: “Heel simpel. De Muur was gevallen, het Warschaupact bestond niet meer en we dealden met een nieuwe externe veiligheidssituatie. Bovendien drong de NAVO aan op intensiveren van internationale militaire samenwerking.”

“Na de Duitse eenwording vonden de oosterburen het belangrijk meer multinationale eenheden te formeren”, vervolgt de 72-jarige oud-generaal. “Onze krijgsmacht kromp verder door het afscheid van de dienstplicht. Voor de landmacht geen legerkorps meer. Dan doe je op het gebied van vrede en veiligheid niet meer mee met de grote jongens. Logisch dat wij vaart maakten met de oprichting.”

def_1gnc20years

Balans
Hoe ervoer Reitsma de historische switch, die hem naast Nederlandse ook Duitse ondergeschikten bracht? “Een absolute win-winsituatie”, benadrukt hij. “Balans bleek het toverwoord. Dat gold voor het aantal generaalssterren én voor een uitgekiend evenwicht tussen Nederlandse en Duitse militairen. Fascinerend was dat de politici soms harder liepen dan de militairen.”

Alle begin is moeilijk, zegt de oud-generaal. “We realiseerden ons onvoldoende dat binationaal werken inhoudt dat alle nationale regelgeving van beide landen van kracht is. Of het nu ging om budgetten of bewapenen van de wacht. Er zat altijd wel iets in de weg.”

De kracht van het hoofdkwartier ligt in de mix van talenten; een combinatie van Duits organisatietalent en Nederlands pragmatisme.
De kracht van het hoofdkwartier ligt in de mix van talenten; een combinatie van Duits organisatietalent en Nederlands pragmatisme.

Bouwpastoor
In het begin verschilden de emoties aan beide zijden. “De Nederlanders begonnen aan een nieuw avontuur, terwijl de Duitsers afscheid moesten nemen van collega’s om ruimte voor ons te maken. Dat brengt andere gevoelens met zich mee. Aanvankelijk was er op de Duitse werkvloer een vrij algemeen besef dat Nederland de helpende hand diende te worden geboden. Niets van waar; we hebben het echt samen gedaan!”

“In Münster ben ik 3 jaar bouwpastoor geweest. Nadien hebben mijn opvolgers fantastisch werk geleverd en daarom heeft 1GNC nog steeds een voortrekkersrol!”

Volgens de huidige commandant, luitenant-generaal Volker Halbauer, ligt de kracht in de geselecteerde mix van talenten: “We halen veel voordeel uit Duits organisatietalent en Nederlands pragmatisme, omringd door multinationale creativiteit. Daarnaast kunnen we bouwen op ons CIS- en ondersteuningsbataljon. Niet ieder zusterhoofdkwartier heeft dat voorrecht.”

Nieuwe manieren

Het Corps steekt veel energie in de comprehensive approach. “Vóór wij in een crisisgebied arriveren, zijn internationale organisaties en non-gouvernementele organisaties vaak al ter plaatse”, legt Halbauer uit. “We zoeken voortdurend manieren om met die partijen samen te werken. Nu zijn we zelfs zo succesvol dat een partnergemeenschap is gecreëerd die de samenwerking doorontwikkelt.”

Wat de Duitse generaal als belangrijkste periode heeft ervaren? “De recente voorbereiding op de NATO Response Force”, aldus Halbauer. “Uitdagend, en culminerend tijdens oefening Noble Jump in Polen. We toonden wederom aan de NAVO te steunen in hun reactie op wereldwijd telkens veranderende veiligheidssituaties.”
mars
Relevant zijn
“We volgen alle onrust nauwgezet, of het nu gaat om Libië of de opkomst van IS. We staan natuurlijk stand-by voor de NRF én participeren in de nieuwe NAVO-flitsmacht. Wat er ook gebeurt; wij zijn er klaar voor.” In het verleden gebeurde dat meermaals. Het legerkorps werd 3 keer uitgezonden naar het ISAF-hoofdkwartier in Afghanistan.

Hoe de toekomst van 1GNC eruit ziet? “We willen relevant zijn”, zegt de commandant. “Wat ik heel belangrijk vind, is een professioneel trainingsplatform leveren. Een perfect voorbeeld is Strong Sword, een grote oefening in september waarin we 6 brigades trainen uit Nederland, Duitsland, Noorwegen en Tsjechië. Daarnaast moeten we voldoen aan elke eis op het gebied van snelle NAVO-inzetbaarheid.”

“Over een paar jaar komt de ommezwaai naar Joint Task Force Headquarters om de hoek kijken”, eindigt Halbauer zijn verhaal. “Onze mindset moet dus veranderen. Uiteraard is het altijd aan de politiek aan te geven hoe zij onze toekomst ziet. We zijn in ieder geval voorbereid elke missie met beide handen aan te grijpen.”

Tekst kapitein Jaap Wolting
Foto sergeant-majoor Gerben van Es

20 jaar 1(German/Netherlands) Corps | 04 | Defensiekrant

1 (German/Netherlands) Corps viert 20-jarig bestaan

Het in 1995 opgerichte gecombineerde legerkorps van de NAVO vierde vandaag het 20-jarig bestaan. Zijne Majesteit Koning Willem Alexander was samen met minister-president Hannelore Kraft van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen aanwezig bij de viering van het jubileum. De Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, vertegenwoordigde het Ministerie van Defensie.

Minister-president Hannelore Kraft reikt een ‘Fahnenband’ uit, het officiële ereteken van de deelstaat voor militaire eenheden (Foto: Ministerie van Defensie)
Minister-president Hannelore Kraft reikt een ‘Fahnenband’ uit, het officiële ereteken van de deelstaat voor militaire eenheden (Foto: Ministerie van Defensie)

Tijdens een parade in de historische binnenstad van Münster reikte minister-president Hannelore Kraft een ‘Fahnenband’ uit, het officiële ereteken van de deelstaat voor militaire eenheden. Deze ‘Fahnenband’ benadrukt de belangrijke band die er bestaat tussen de militairen van het legerkorps en het maatschappelijk leven in de deelstaat.

Flitsmacht
De multinationale militaire staf uit Münster vervulde de afgelopen 20 jaar een essentiële rol voor de NAVO. De oprichting van dit hoofdkwartier behoort tot een van de eerste initiatieven op het gebied van militaire internationale samenwerking. In het hoofdkwartier werken sinds 2002 dertien nationaliteiten samen in een multinationale staf. Op dit moment vervult het de belangrijke rol van Interim Very High Readiness Joint Headquarters. Beter bekend als de nieuwe, snel inzetbare flitsmacht van de NAVO.

Ter ere van het 20-jarig bestaan van het korps werd een militaire parade gehouden in de historische binnenstad van Münster (Foto: Ministerie van Defensie)
Ter ere van het 20-jarig bestaan van het korps werd een militaire parade gehouden in de historische binnenstad van Münster (Foto: Ministerie van Defensie)

Gezamenlijke reis
Generaal Tom Middendorp gaf in Münster aan, dat beide landen bij de start in 1995 begonnen aan een gezamenlijke reis door onbekend gebied. De tijd heeft geleerd, dat de samenwerking zijn vruchten heeft afgeworpen. Zo heeft het hoofdkwartier zich gespecialiseerd in de coöperatie met internationale organisaties en non-gouvernmentele organisaties. Daarnaast werd het al 3 keer uitgezonden naar Afghanistan en gingen ook talloze militairen uit Münster individueel de hele wereld over voor missies.

Waardevolle investering
“Dit hoofdkwartier is het bewijs dat multinationaliteit kan werken, in het bijzonder wanneer het is gebaseerd op een sterk binationaal framewerk”, aldus generaal Middendorp. “Een gewaagde beslissing van 2 landen, twintig jaar geleden, bleek een waardevolle investering in een bruikbare en toekomstbestendige capaciteit te zijn!”

27-08-2015 | Nieuwsbericht | Defensie.nl