Tagarchief: Blog minister van Defensie

Vrijheid geeft kleur

Van mei 1939 tot en met april 1945 telt het concentratiekamp Ravensbrück meer dan 150.000 gevangenen. Voornamelijk vrouwen. Vrouwen van alle kleuren, van alle standen, van alle nationaliteiten. Dappere vrouwen. Waaronder Selma van de Perre. Zij overleefde de hel van toen. Vandaag ontmoette ik haar bij de herdenking op het Museumplein in Amsterdam. Lees verder Vrijheid geeft kleur

Investeren en moderniseren

“Americans cannot care more for your children’s future security than you do. Disregard for military readiness demonstrates a lack of respect for ourselves, for the Alliance, and for the freedoms we inherited, which are now clearly threatened.” De nieuwe Amerikaanse minister van Defensie, James Mattis, sprak duidelijke taal tijdens de NAVO-ministeriële in Brussel. En terecht. Europa is het aan zijn stand verplicht meer op de mat te leggen als het gaat om de bescherming van wat ons dierbaar is. Niet zozeer omdat de Amerikanen dit van ons vragen, maar omdat het in óns belang is. Lees verder Investeren en moderniseren

Houvast in een onzekere wereld

Afgelopen week bracht ik, samen met minister Ploumen en generaal Middendorp, een bezoek aan Irak. Van Bagdad naar Fallujah. Van Erbil naar het casualty collection point (CCP) nabij Mosul. Weer hebben we met eigen ogen kunnen zien hoe Nederlandse militairen, samen met partners en bondgenoten, hét verschil maken. De strijd tegen ISIS doet er toe, en meer dan dat. Lees verder Houvast in een onzekere wereld

Een vrije samenleving is ons krachtigste wapen

Eerder deze week sprak ik met de Tweede Kamer over de Defensiebegroting voor 2017. Dat ging over meer dan alleen getallen. Het ging vooral over de noodzaak om ook de komende jaren, in gezamenlijkheid, álle zeilen bij te zetten om veilig te blijven in een onveilige wereld. Lees verder Een vrije samenleving is ons krachtigste wapen

Hennis: Defensie en bedrijfsleven hebben elkaar hard nodig

“Defensie is onmisbaar voor het bedrijfsleven. Maar andersom is net zo goed waar. Defensie heeft het bedrijfsleven hard nodig. En dat geldt overigens ook voor de onderwijs- en kennisinstellingen. Met andere woorden: we kunnen niet zonder elkaar. Onze verwevenheid levert een enorme rij voordelen op. Klein en groot. Voor beide partijen.” Lees verder Hennis: Defensie en bedrijfsleven hebben elkaar hard nodig

Gewond maar niet verslagen

Vandaag maakte ik kennis met de 92-jarige Joe McAllister. Als soldaat bij het 3e bataljon van de Eerste Britse Parachutistenbrigade landde hij in september 1944 op de heide bij Wolfheze. De start van Operatie Market Garden. Voor een ander volk. In een ander land. Voor onze vrijheid. Lees verder Gewond maar niet verslagen

Eerst komt de missie, de opdracht is heilig

Tijdens een indrukwekkende ceremonie op het Binnenhof heeft Zijne Majesteit de Koning het Korps Commandotroepen gedecoreerd met de Militaire Willems-Orde, voor uitstekende daden die getuigen van moed, beleid en trouw. Lees verder Eerst komt de missie, de opdracht is heilig

Kerstbomen in het zand

Samen met de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, bezocht ik de afgelopen dagen onze militairen in Gao en Bamako (Mali). Tijdens de gesprekken proefde ik doorzettingsvermogen, pragmatisme en trots.

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert  (Foto: Ministerie van Defensie)
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Foto: Ministerie van Defensie)

Trots op hetgeen zij onder moeilijke omstandigheden realiseren. En terecht. De handen uit de mouwen. Gericht op oplossingen en kansen. Nooit te beroerd om extra meters te maken. Dat is de instelling van de Nederlandse militairen in Mali. Dat is de instelling van Nederlandse militairen die waar dan ook ter wereld zijn uitgezonden.

Voorzichtig bouwen
De ondertekening van het vredesakkoord op 20 juni jongstleden markeerde een nieuwe fase. Voorzichtig wordt er gebouwd aan het herstel van vertrouwen en stabiliteit in Mali. De situatie is echter broos. Er is dan ook nog een lange weg te gaan. Het zal een proces zijn van vallen, wellicht hard onderuit gaan, opstaan en weer verder knokken. Van belang voor Mali, de gehele regio en ver daarbuiten.

Radertje
De Nederlandse bijdrage aan Minusma blijft onverminderd van belang. De inlichtingenketen en producten zijn van grote waarde voor planningsdoeleinden, zowel militair als civiel. Hiermee wordt een bepalende bijdrage geleverd aan het in kaart brengen van de ‘situational understanding’, en dus de tijdige signalering van gevechten, sociale onrust, smokkelroutes en ga zo maar door. Minusma bestaat nu uit zo’n 11.000 militairen, afkomstig uit meer dan 40 landen. En de Nederlandse bijdrage is het radertje dat de hele VN-operatie sneller en beter laat rollen. Nederland heeft iets bijzonders neergezet.

Confronterend
Kerstbomen in het zand. De aanblik is vertrouwd en confronterend tegelijkertijd. Op vele plekken in de wereld worden steeds weer grenzen overschreden waarvan je zou hopen dat ze niet meer hoeven te worden bewaakt. Tegen beter weten in want niets is minder waar. De realiteit is rauw. Let wel, er is geen enkele reden om niet te geloven in de fundamentele rechten waarvoor we zo lang gestreden hebben. En dus dienen we pal te staan voor de vrijheid die ons zo lief is.

Dank
De inzet van de Nederlandse militairen is hierop gericht. Beschermen wat óns dierbaar is. In binnen- en buitenland. Dit doen ze met overtuiging. De impact hiervan is aanzienlijk. Voor hen zelf. Maar ook voor familie en vrienden. Zij hebben de moed om onze militairen los te laten, ze een stabiele basis te geven en ze te steunen waar mogelijk. Soms laat dat gemis zich extra voelen. Zeker nu de feestdagen voor de deur staan. Dat besef ik maar al te goed.

Graag wens ik u een goede kerst, in het bijzonder onze mannen en vrouwen die waar ook ter wereld zijn uitgezonden. Het werk van Defensie gaat altijd door. En dus gaan onze mensen door. Waarvoor grote dank!

Jeanine Hennis-Plasschaert
Minister van Defensie
December 2015

23-12-2015 | Weblog | Defensie.nl

Een sterke krijgsmacht, en het toegenomen belang daarvan

Afgelopen week sprak ik met leden van de Tweede Kamer over de Defensiebegroting 2016. Tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar stelden we vast dat er sprake was van een verontrustende nieuwe realiteit. Verontrustend omdat 2014 het jaar was waarin de veiligheidssituatie zowel aan de Europese oost- als zuidgrenzen ernstig verslechterde. Verontrustend omdat ook onze samenleving aan de effecten daarvan bloot staat. De gebeurtenissen die daarop volgden tonen aan dat die onrust niet even overwaait of aan ons voorbij trekt. Integendeel.

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert  (Foto: Ministerie van Defensie)
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Foto: Ministerie van Defensie)

De terroristische dreiging is substantieel en daarmee reëel. De migratiestromen zijn groots en stellen ook onze samenleving voor enorme uitdagingen. Het machtspolitieke denken en doen van Rusland, zowel in de eigen regio als daarbuiten, is een bron van grote zorg en spanning. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dan de vraag: what’s next? Wat zeggen we over vijf jaar? Over tien jaar? Zijn we er dan – als internationale gemeenschap – in geslaagd het tij te keren? Of is de veiligheidssituatie nog verder verslechterd? Met alle gevolgen voor de vrijheid en welvaart die gedurende decennia in dit deel van de wereld zijn opgebouwd. Er staat veel op het spel. Deze begrotingsbehandeling ging dus ergens over.

Houvast
Steeds meer mensen zijn zich er terecht van bewust dat Defensie een belangrijk houvast is in een wankele wereldorde. Een basisgarantie waarmee niet lichtzinnig kan worden omgesprongen, waarvan de polis zorgvuldig actueel moet worden gehouden en de premiebetaling niet in het slop mag raken. Niet voor niets kondigde dit kabinet in de vorige begroting een ‘trendbreuk’ aan. En in de begroting 2016 werd die opwaartse lijn voortgezet. Met het extra geld voor Defensie wordt vooral de basisgereedheid, het fundament, van de krijgsmacht versterkt. Maar zoals ik vaker heb betoogd: we zijn er nog niet. En dus heeft het kabinet al eerder onderstreept dat de versterking van de krijgsmacht berust op een meerjarig perspectief. Met andere woorden: ook de komende jaren zijn er nog belangrijke stappen te zetten. En dan is het interessant om even nader in te zoomen op de strategische opgaven voor Nederland.

Strategische opgaven
De 1e hoofdtaak van Defensie, die de collectieve verdediging in NAVO-verband omvat, heeft onmiskenbaar stevig aan belang gewonnen. Zo zal er op de krijgsmacht langdurig een groter beroep worden gedaan in het kader van de zogenaamde geruststellingsmaatregelen. Ook stelt de NAVO hogere eisen aan de beschikbaarheid, gereedheid, paraatheid en verplaatsbaarheid van de Nederlandse militaire eenheden. Meer dan in de afgelopen twee decennia moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van een crisis in het kader van Artikel 5. En in dat geval is een omvangrijk beroep op de krijgsmacht waarschijnlijk. Daarop moeten wij dan wel voldoende zijn voorbereid.

Waakzaamheid blijft overigens ook geboden als het gaat om de bescherming van het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Dit stelt eisen aan de militaire aanwezigheid in die regio, en zo ook aan de mogelijkheden om deze aanwezigheid binnen korte tijd te versterken.

Randen van Europa
Nederland heeft voorts groot belang bij stabiliteit aan de randen van Europa. Dichtbij maar ook verder weg. Hiervoor is zowel conflictbeslechting (fast security) als stabiliteitsbevordering (slow security) hard nodig. Het gaat hier in alle gevallen om zaken van lange adem. Om een opgave die ongetwijfeld ook met tegenslagen gepaard gaat. Quick fixes zijn er niet. Let wel, inzet van de krijgsmacht in het kader van de internationale rechtsorde dient op directe wijze de belangen van de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld als het gaat om het veiligstellen van handelsbelangen en het tegengaan van terroristische dreigingen of een te hoge migratiedruk.

Knooppunt Nederland
Ook mogen we niet voorbij gaan aan het feit dat Nederland een belangrijk knooppunt in de wereld is. Een knooppunt van goederen, personen en data. Daaraan danken we voor een groot deel onze welvaart. De veiligheid van het ‘knooppunt Nederland’, en dus van onze fysieke en digitale aanvoerlijnen (flow security), is dan cruciaal. Cruciaal voor onze economie, voor de stabiliteit van onze samenleving. Vooral in het digitale domein doen zich in rap tempo nieuwe uitdagingen voor. Behalve een bron van welvaart en creativiteit is dit domein immers ook het strijdtoneel geworden van staten, misdaad en terrorisme. Minder zichtbaar maar de gevolgen kunnen vernietigend zijn. We moeten er dan ook voor zorgen dat ons land een ‘safe place to do business’ blijft. Een veilige plek om te werken, te wonen en te communiceren.

En dan heb ik het – in meer algemene zin – nog niet eens gehad over het toenemend beroep op de krijgsmacht in het kader van de nationale taak.

Sterke krijgsmacht
Duidelijk is dat we het ons niet kunnen veroorloven om blind te zijn voor de veranderingen om ons heen, voor het toegenomen belang van een sterke krijgsmacht. De toestand in de wereld laat dit simpelweg niet toe. Onze defensie-inspanning is uiteindelijk een afgeleide van wat Nederland in de wereld wil betekenen. Waar we voor staan. Onze identiteit. Onze waarden. Onze belangen.

Nederland is een modern land, dat vooral kwaliteit wil afleveren. We hebben een betrekkelijk grote economie en, om met de woorden van oud-minister van Buitenlandse Zaken Josef Luns te spreken, een ‘groot buitenland’ waarvan we afhankelijk zijn.

Nederland is dus een land dat in zekere zin kwetsbaar is, maar zeer zeker ook een land dat in staat is om te verbinden. Een land dat de bevordering van de international rechtsorde van oudsher hoog in het vaandel heeft staan, al dan niet gestimuleerd door welbegrepen eigenbelang.

Bij zo’n land hoort een sterke krijgsmacht. Voorwaarts gaan we.

J.A. Hennis-Plasschaert
Minister van Defensie
November 2015

13-11-2015 | Weblog | Defensie.nl