Tagarchief: Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS)

HCSS-rapport: beschermen tegen Russische desinformatie kan

Nederland kan zich beschermen tegen Russische desinformatie. Door 7 regels in acht te nemen is nepnieuws of valse informatie te herkennen. Dat schrijven onderzoekers Michel Rademaker en Tim Sweijs van het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en hoogleraar Internationale Organisaties Joris Voorhoeve. Lees verder HCSS-rapport: beschermen tegen Russische desinformatie kan

Minister Hennis neemt Strategische Monitor in ontvangst

Grootmachten Rusland en China zijn steeds assertiever op het wereldtoneel, zowel in woorden als in daden. Ook bestaat het risico van escalatie op plaatsen en in gebieden waar de belangen overlappen. Daarnaast blijven het Midden-Oosten en Noord Afrika ook de komende jaren een ontvlambare regio. Dat schrijft het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) in de Strategische Monitor 2014. Deze werd vanmiddag aan geboden aan minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert.

Foto: Ministerie van Defensie
Foto: Ministerie van Defensie

“De monitor laat zien dat er geen standaard recept is voor militaire inzet. Dus moeten we voorbereid zijn op een veelheid aan operaties”, aldus de minister bij het in ontvangst nemen van het rapport, “waarbij de Strategische Monitor een cruciaal handvat is voor de beleidsontwikkeling van Defensie.” Ze sprak de hoop uit dat de waargenomen ontwikkelingen worden meegenomen in de huidige veiligheidsdiscussie: “Het besef van de waarde defensie komt langzaam weer terug in de samenleving. We worden weer wakker.”

De studie schetst de dynamiek in de nationale en internationale veiligheidsomgeving en bestaat uit 4 delen. Elk deel beschrijft de ontwikkelingen die de wereldwijde veiligheid beïnvloeden. Aanleiding voor het rapport is de horizonscan die vorig jaar is uitgevoerd en inzicht biedt in de belangrijke risico’s voor de Nederlandse en Europese veiligheid.

Somber
Het HCSS omschrijft het gepresenteerde beeld als “enigszins somber”. Dit stelt Westerse politici en beleidsmakers volgens het instituut voor stevige, en deels ook nieuwe, uitdagingen. De hiermee gepaard gaande risico’s zijn volgens het HCSS “even rijk als gevarieerd. Het enige hierbij passende antwoord is een geïntegreerd veiligheidsbeleid.”

Het HCSS concludeert dat er in de afgelopen decennia grotendeels een einde kwam aan de open militaire confrontatie tussen de grootmachten. Er zijn wel spanningen geweest en die blijven er ook volgens het HCSS.

Al deze spanningen verminderen door gedeelde belangen:

  • bestrijding van terrorisme;
  • wederzijdse economische afhankelijkheid;
  • wederzijdse nucleaire afschrikking;
  • uitruil van asymmetrische belangen (‘deze punten zijn belangrijker voor hen dan voor ons’) en
  • diverse verdragen, afspraken en regelingen.
Foto: Ministerie van Defensie
Foto: Ministerie van Defensie

Escaleren
Volgens het HCSS zijn Rusland en China nog niet eerder zó ver gegaan in het riskeren van internationale crises om hun doelen te bereiken. De sterke toename in assertiviteit in het laatste decennium, óók op militair gebied, versterkt het risico dat conflicten in de toekomst – opnieuw – kunnen escaleren tot openlijk geweld. “Oftewel, het gevaar van een ‘21ste-eeuwse Cuba Crisis’ neemt langzaam toe en het is de vraag of en hoe de escalatie van zulke conflicten beheerst kan worden”, aldus het rapport.

Scharnierstatenhcss_stratmon_omslag          Het HCSS vindt dat beleidsmakers bij het bepalen van het veiligheidsbeleid ook moeten letten op de zogenoemde scharnierstaten. Dat zijn landen, in het bezit van militaire, economische of ideologische strategische goederen waarop de grootmachten azen. Scharnierstaten zijn daardoor gevangen tussen de overlappende en concurrerende invloedsferen van de grootmachten. De scharnierstaten vormen de naden van het internationale systeem en spelen een belangrijke rol in regionale en mondiale stabiliteit en veiligheid. Ze kunnen de internationale veiligheidssituatie beïnvloeden.

Daarnaast gaat het rapport in op diverse andere zaken zoals de veranderende rol van non-gouvernementele organisaties en de onrust aan de grenzen van Europa.

Het rapport van het HCSS is als pdf-bestand te downloaden.

Documenten
Strategische Monitor 2014

21-05-2014 | Nieuwsbericht | Defensie.nl.