Tagarchief: Herinneringsmedaille

Middendorp: militairen Resolute Support geven perspectief

“Stel je eens voor als je vandaag niet zou geloven in de belofte van morgen. Wie zou er nog opstaan? Wie zou nog een gezin stichten? Een opleiding volgen? Een bedrijf beginnen? Geen enkele samenleving, geen enkel mens kan zonder perspectief. En dat is precies wat jullie de Afghanen geven.” Met deze woorden bedankte Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp in Steenwijk 60 militairen. Lees verder Middendorp: militairen Resolute Support geven perspectief

Uitzendmedaille voor bijna 600 militairen

“Jullie zijn allemaal cruciale schakels die een ketting vormen. Een ketting van vredesafdwingende-, vredeshandhavende-, en waarnemingstaken die loopt van Bamako naar Gao en Timboektoe. Van Erbil in Noord-Irak naar Mirage in de Verenigde Arabische Emiraten. Elk detachement, elke schakel is daarin belangrijk. Elke militair is daarin onmisbaar.” Lees verder Uitzendmedaille voor bijna 600 militairen

Eer voor Irak- en Afghanistan-militairen

“Aangetreden militairen, U allen blonk uit in flexibiliteit, professionaliteit en samenwerking. A job well done.” Zo complimenteerde Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp meer dan 200 militairen die in Irak en Afghanistan dienden. Vandaag reikte hij hen in Steenwijk de Herinneringsmedaille Internationale Missies uit. Lees verder Eer voor Irak- en Afghanistan-militairen

Herinneringsmedaille voor inzet Nederlandse belangen

Bijna 70 leden van Koninklijke Marechaussee en de Nederlandse politie hebben gisteren de Herinneringsmedailles Vredesoperaties ontvangen in de Nieuwe Kerk in Den Haag. 24 marechaussees ontvingen het ereteken voor hun deelname aan missies in Afghanistan, Kosovo en Kenia.

De politieagenten kregen de medaille voor hun bijdrage aan missies in Afghanistan, Kosovo en Bosnië. De onderscheidingen werden opgespeld door minister Hans Hillen en zijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten.

Nederlands belang

Hillen wees in zijn speech op het belang van buitenlandse missies voor Nederland. De agenten en marechaussees hebben met hun inzet een belangrijke bijdrage geleverd aan de wederopbouw van de rechtstaat in landen die door conflicten zijn ontwricht. Dat gebeurt met name door het opleiden, mentoren en opbouwen van de lokale politie. Dit is behalve voor de plaatselijke veiligheid en stabiliteit bijvoorbeeld ook van belang voor de wereldwijde handel en daarmee de Nederlandse belangen.

De minister refereerde aan de inzet van kapitein Bert Apperloo die in Kosovo de douane en ambtenaren adviseerde. “Zoals wat te doen als er geld zit in een paspoort of in een ander belangrijk document. Zijn advies: ‘Niet aannemen’ klinkt zo vanzelfsprekend, maar het zijn deze adviezen die daar op den duur het verschil maken. Want alleen vertrouwen van de bevolking in een eerlijk en goed bestuur, biedt perspectief op een stabiele omgeving. Bij conflict slaan terreur, georganiseerde misdaad en corruptie snel over naar andere delen van Europa en dat brengt ook onze veiligheid in gevaar. Zo werkte u niet alleen aan een rechtsstaat daar, maar diende u ook het belang van Nederland.”

Voor de kinderen tot 16 jaar was er een speciale medaillon als blijk van waardering  voor de steun die zij hun vader of moeder tijdens een missie gaven.

1 november 2012 | Ministerie van Defensie

Verwijzingen

Eremetaal voor deelname missies

“Vrede, veiligheid en stabiliteit. Dat is het belang van uw werk. Het gaat niet altijd om vechten. Het gaat erom dat we op het juiste moment de juiste dingen doen.“ Dat zei Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp vandaag in Apeldoorn, bij de uitreiking van de Herinneringsmedaille voor Vredesoperaties.

Ruim 50 militairen van alle krijgsmachtdelen ontvingen het eremetaal voor deelname aan diverse missies op verschillende continenten. “Het betekent dat we soms conflicten moeten beslechten, strijdende partijen uit elkaar moeten houden of dreigende conflicten moeten voorkomen”, zo vervolgde Middendorp.

Antipiraterij

In Afrika leverden de militairen een bijdrage aan de antipiraterijmissie Atalanta van de Europese Unie, de Security Sector Reform Burundi die dat land steunt in het opbouwen van een zelfstandig en betrouwbaar veiligheidsapparaat en aan ACOTA die ondersteunt in de opleiding en training van het Burundese leger voor inzet in Somalië.

Bestandslijnen

Anderen droegen bij aan een veilige leefomgeving in Kosovo of waren ingezet bij UNTSO voor het observeren van de afgesproken bestandslijnen tussen Libanon, Syrië en Israël. Bij de United States Security Coördinator leverden Nederlandse militairen een bijdrage aan het hervormen van de veiligheidsdiensten van de Palestijnse Autoriteit.

Afghanistan

De meesten die vandaag een medaille kregen waren in kleiner verband uitgezonden naar Afghanistan. In een functie op een NAVO-hoofdkwartier bijvoorbeeld, of bij de NAVO Trainingsmissie Afghanistan, die de opbouw van leger en politie ondersteunt. Militairen maakten in het Aziatische land ook deel uit van het Contingentscommando dat toeziet op de Nederlandse belangen bij de International Security Assistance Force-missie (ISAF).

12 oktober 2012 | Ministerie van Defensie.