Tagarchief: Materieellogistiek Commando (Matlogco)

Spullen, heel veel spullen

Toename reserveonderdelen in Lettele

Defensie besteedt meer geld aan reserveonderdelen en dat merken ze bij het depot in Lettele van het Materieellogistiek Commando (MatlogCo). Het Cluster Overige Goederen van de afdeling Logistiek werkt tekorten weg en legt voorraden aan van zogeheten klasse II/IV goederen. Ook brengt het processen en de administratie in SAP beter op orde. De bedrijvigheid is toegenomen sinds de verhoging van het budget. Lees verder Spullen, heel veel spullen

Beter zicht voor de Zeeleeuw

Zr. Ms. Zeeleeuw is eind april als eerste onderzeeboot uitgerust met de gloednieuwe optronische mast. Deze vervangt de oude periscoop, waar de commandant al die tijd de horizon mee aftuurde. Hiermee is de volgende stap in het instandhoudingsprogramma (IP) Walrusklasse genomen.

d130904jh0001d130904jh0018Met een joystick draait de technicus de 360-gradenfoto op een beeldscherm. De foto is net geschoten door de nieuwe periscoop van de Zeeleeuw, de optronische mast. Het beeld zoomt in, mensen aan het werk in hun kantoor worden zichtbaar. Het beeld draait verder en biedt uitzicht over het water van de Nieuwe Haven in Den Helder. De hele werkploeg kijkt met de technicus mee naar het beeldscherm. “En dat is een grote winst in vergelijking met de oude periscoop. Toen kon alleen de commandant kijken.”

Aan het woord is kapitein-luitenant-ter-zee Danny van den Bosch (DMO Projecten). Hij is projectleider van het IP van de Walrusklasse.“Voorheen kon alleen de commandant of de officier van de wacht 15 seconden de omgeving scannen. Puur mensenwerk, daar zitten veel nadelen aan.” Nu ‘kijkt’ de nieuwe mast van de onderzeeboten ‘zelfstandig’. In korte tijd ontstaat een totaalbeeld van de omgeving, als het moet met infrarood. Dag of nacht, weer of geen weer en in HD-kwaliteit. Vervolgens zijn de beelden door de gehele bemanning af te lezen op de monitors in het ruim.

De gestripte centrale van de Zeeleeuw. Inmiddels zijn de nieuwe consoles geplaatst.
De gestripte centrale van de Zeeleeuw. Inmiddels zijn de nieuwe consoles geplaatst.

 

Een kraan laat de optronische mast in het sail zakken.
Een kraan laat de optronische mast in het sail zakken.

Software is zwaartepunt
Software bespaart daarmee en berg mensenwerk. Beelden die van de mast afkomen zijn zo snel te vergelijken met bijvoorbeeld sonarmetingen. Daarna stapelt het systeem de informatie op en geeft het Combat Management Systeem (CMS) al aan waar een interessant object zich bevindt en wat dit waarschijnlijk is. Van den Bosch: “Vroeger waren daar meerdere bemanningsleden voor nodig. De beelden worden bewaard, waardoor ze wanneer nodig oproepbaar zijn. “Dat samenvoegen van gegevens zorgt wel voor een uitdaging voor de software. Nu al staat er op de werf een straalwagen om te testen of de mast die signalen oppikt. Als alle instrumenten zijn geplaatst, volgt in oktober de testfase voor het gehele systeem. Dan moet de Zeeleeuw haar oren en ogen synchroniseren.

sub-grafic_transp2

Masten geplaatst op het Sail van de onderzeeër Walrusklasse. Op nummer, van voor naar achter.

  1. A) Optronische mast. De vervanger van de oude periscoop. Deze maakt binnen een aantal seconden 360 graden een beeld in HD van de omgeving. Ook zit er een infraroodcamera in voor als het mistig is of bij duisternis. De camera’s kunnen vooraf ingesteld worden op een bepaalde afstand en richting, waardoor een mogelijk doelwit direct in beeld is. Bovenop de mast zit een kleine ‘knobbel’, de VHF-antenne. Deze is voor verbindingen met een kort bereik en het is een GPS-tracker, waarmee het schip de positie op de digitale kaart kan bepalen.
    B) De kooi waarin de mast verdwijnt. Deze kooi bestaat uit Radar Absorbent Material (RAM), dat de mast afschermt van vijandelijke radarsystemen.
  2. Aanvalsperiscoop. Dit is nog een klassieke doorkijkperiscoop. Door zijn smalle diameter laat deze mast weinig sporen achter in het water. Deze is bedoeld om de vijand van korte afstand te bekijken.
  3. EOV-mast. Een soort ‘spionagemast’. Hiermee kan de bemanning allerlei radioverkeer van de vijand onderscheppen en afluisteren. Deze meet ook radarsignalen en kan aan de hand van de sterkte en de frequentie een inschatting maken waar een vijandelijk doel zich bevindt.
    Stuurboords radiomast. Een orignele radiomast.
  4. SATCOM mast. Maakt satellietcommunicatie mogelijk. Deze mast is ook vernieuwd tijdens het Instandhoudingsprogramma Walrusklasse.
  5. Radarmast voor radarbeeld van de omgeving. Hiermee kan de bemanning vijandelijke schepen en vliegtuigen detecteren.
  6. Snuivermast. Uitschuifbare mast om de dieselmotoren te voorzien van lucht. De uitlaatgassen worden naast de snuivermast in het water geblazen, waardoor het snel afkoelt en er geen rookpluim ontstaat.

d150422jh0026

Internationale samenwerking
Luitenant-ter-zee 2 OC Jurrit Visser (DMO/MATLOG) is als projectleider verantwoordelijk voor de optronische mast. “Ik heb er 2 jaar aan voorbereiding op zitten. Dan is het mooi om te zien dat alles werkt”, begint hij. Visser geeft aan dat het vooral een klus was om de leveranciers van de verschillende onderdelen op elkaar af te stemmen. “De kooi waar de mast doorheen gaat, is gemaakt van radar absorberend materiaal. Dit komt van het Italiaanse bedrijf Calzoni. De meetkop van de mast, met al zijn elektronica is gemaakt in de VS door KEO-Kollmorgen. Dan is het wel fijn dat de mast er nu zo soepeltjes uitschiet”, vertelt Visser. Daarnaast moet de nieuwe apparatuur worden gekoppeld aan de elektronica en hydrauliek van de Zeeleeuw. “Je wil niet weten hoeveel kabels en leidingen er omgelegd moesten worden om dit te bereiken”, zucht Visser met een glimlach. Het duurde 8 maanden om het zogeheten sail (zie afbeelding) om te bouwen naar de nieuwe situatie.

De meetkop is op de mast geplaatst. Het testen kan beginnen.
De meetkop is op de mast geplaatst. Het testen kan beginnen.

Groots project
Per onderzeeboot duurt het programma zo’n anderhalf jaar. Daar zit wel een overlap in, zo ligt Zr.Ms. Dolfijn al in het dok naast de werf. Deze boot is al ontdaan van zijn verflaag en ondergaat als tweede de update. In 2020 moeten alle 4 de onderzeeboten zijn voorzien van nieuwe oren en ogen. Naast deze update worden er ook andere aanpassingen gedaan. Zo worden de wapenbesturingssystemen vernieuwd en de sonar verder ontwikkeld. Het mag wat kosten, maar volgens Van den Bosch vallen die kosten in het niet bij de verlenging van de levensduur van de onderzeeboten. “Als je voor deze kosten 10 jaar langer met de onderzeeboten kan varen, zou iedereen ervoor kiezen”, zo stelt Van den Bosch. Eind van dit jaar moet de Zeeleeuw gereed zijn om te gaan testen op zee.

def_d150422jh0002

Tekst Pieter van Geldere
Foto John van Helvert

Beter zicht voor de Zeeleeuw | 04 | Materieelgezien

130 Clustercompagnie zet formeringslocatie MINUSMA op

130 Clustercompagnie zet formeringslocatie MINUSMA opDe nieuwe missie in Mali, MINUSMA, levert niet alleen werk voor het OOCL in Afrika maar ook in Nederland. Ter ondersteuning van de missie richt 130 Clustercompagnie uit Garderen (onderdeel van 100 B&TBat) de formeringslocatie in. Dat gebeurt bij het onderdeel Vredesoperaties (VOPS) van het Materieellogistiek Commando Land (MatlogCo) in Soesterberg.

De formeringslocatie is de centrale plek waar al het materieel voor een missie bijeen wordt gebracht en waar vandaan het vervolgens richting het uitzendgebied wordt verstuurd.

Tussen aankomst van deze goederen en de verzending naar het missiegebied zorgt VOPS er voor dat de goederen de noodzakelijke administratieve en logistieke voorbereiding heeft gehad. De leiding over het opzetten van de formeringslocatie is aan 130 Clustercompagnie toebedeeld omdat VOPS over onvoldoende menskracht beschikt om in de deploymentfase van de missie al deze taken zelfstandig uit te voeren.

Samen met VOPS zorgen de collega’s van 130 Clcie er voor dat alle artikelen in de juiste aantallen en in de juiste staat op tijd in het uitzendgebied aankomen. Voor transport over de weg, over zee en door de lucht gelden talloze wetten en regels. VOPS regelt met hun expertise dat voertuigen, wapens, communicatiemiddelen, gereedschappen, persoonlijke uitrustingstukken, voeding- en geneesmiddelen en alle andere spullen die voor de missie nodig zijn aan deze wet- en regelgeving voldoen.

Ook verzorgt VOPS de tracking & tracing en het administratieve beheer van de verstuurde goederen. VOPS ondersteunt op dit moment als (de)groupagepunt 20 grote en kleine missies wereldwijd.

via 130 Clustercompagnie zet formeringslocatie MINUSMA op.

Groot deel onderhoud Defensie onder een dak

Het vaandel wordt overhandigd. Foto- Ministerie van DefensieMet de oprichting van het Materieellogistiek Commando is sinds gisteren het onderhoud van de grondgebonden systemen van de gehele krijgsmacht onder een dak gekomen. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert verrichtte de officiële openingshandeling van de Defensiebrede hersteleenheid op de Kromhoutkazerne in Utrecht.

Vanuit de Kromhoutkazerne stuurt het nieuwe commando, kortweg Matlogco, de eenheden in het land aan. “Zo houden we ons materieel op orde, waarborgen we onze capaciteit tijdens uitzending. We houden onze mensen veilig”, sprak Hennis.

Precisie

Militairen staan met vaandels opgesteld. Foto- Ministerie van DefensieZe wees erop dat de Kromhoutkazerne de bakermat van de Technische Dienst is. Kort na de Tweede Wereldoorlog vormde de kazerne het hoofdkwartier van het Regiment Technische troepen. “Hier werden militaire monteurs, de sleutelaars, opgeleid om alle legervoertuigen te onderhouden. Vanaf vandaag gaat u, burgers en militairen, samenwerken aan de technische staat van de grondgebonden systemen van de gehele krijgsmacht. U zet zich ook in voor technische ontwikkeling, onderhoud en precisie.

Samenbrengen

Door deze centralisatie kan Defensie, afhankelijk van de missie of oefening,  direct een module van specialisten samenstellen die meegaan. Ook is nu in één opslag te zien welke reserveonderdelen beschikbaar zijn. “En we verhogen het algemene kennisniveau omdat we die samenbrengen en delen”, aldus de minister. “Omdat er vanaf een centrale plek gewerkt wordt, behouden we het overzicht. Zo weten we beter welk deel van het onderhoud we zelf uit kunnen voeren, en welk deel we moeten uitbesteden. Andere partijen worden betrokken als daarmee de prestaties verbeteren of de kosten dalen. Dat betekent dat we nog meer aansluiting kunnen zoeken bij de mogelijkheden die de Nederlandse Defensie-industrie en kennisinstituten ons te bieden hebben.”

4 juni 2013 | Ministerie van Defensie.

Regiopool Zuid in bedrijf

Deze mini-Mercedes Benz was de symbolische overdracht van het eerste voertuig van Regiopool Zuid

De Regiopool Zuid is begin deze week officieel in gebruik genomen. 13 Geneeskundige compagnie nam de eerste voertuigen in ontvangst op een militair complex in Mariahout, de thuisbasis van de voertuigpool.

“We gebruiken deze periode om uit te testen of het concept van de voertuigpool op de juiste manier werkt. Elke eenheid die om voertuigen vraagt, moet zoveel mogelijk worden voorzien in zijn behoeftes, rekening houdend met de jaarplanning”, geeft de aanwezige brigadecommandant, brigadegeneraal Michiel van der Laan aan. Zijn 13 Mechbrig zit midden in de pilotfase van de voertuigpool,waar brigade-eenheden vanaf nu voertuigen kunnen lenen. Begin 2013 volgen de andere brigades van de landmacht.

De pool kan naar verwachting zo’n 15 tot 30 voertuigen per dag uitgeven afhankelijk van de complexiteit van het voertuig. De totale voertuigpool van de landmacht bestaat eind 2013 uit circa 1.000 voertuigen, verdeeld over Regiopools Noord, Midden, Centraal en Zuid. Regiopool Zuid gaat begin 2013 over van 13 Herstelcompagnie naar het nieuw op te richten Materieel Logistiek Commando.

via 13 Gemechaniseerde Brigade, Legerplaats Oirschot.