Tagarchief: Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht brengt verslag uit

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft vandaag het jaarverslag 2016 van de Inspecteur Generaal Krijgsmacht (IGK) naar de kamer gestuurd. In deze rapportage constateert de IGK, als onafhankelijk adviseur van de minister, dat het vertrouwen van het personeel in Defensie is aangetast. Achterstand in de inzetbaarheid van het materieel, de beperkte doorstroommogelijkheden en het uitblijven van een arbeidsvoorwaardenakkoord zijn daarvoor redenen. De IGK onderstreept in zijn rapportage ook dat militairen nog steeds gedreven zijn, waarbij hun professionaliteit en onderlinge kameraadschap steevast indruk maken. Lees verder Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht brengt verslag uit

Verantwoordingsdag 2017

Het Kabinet legt vandaag verantwoording af over de financiën en het beleid van vorig jaar. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem presenteerde namens het kabinet het Financieel Jaarverslag 2016 van het Rijk. Dit bevat de jaarverslagen van alle departementen, dus ook van Defensie. Lees verder Verantwoordingsdag 2017

Rapport NIDV: Meer investeringen in marinebouw noodzakelijk

Defensie moet ambitieus investeren in de Koninklijke Marine. Alleen dan blijft de kennis van de marine-industrie up-to-date. Dat staat in een rapport gemaakt in opdracht van onder meer de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert nam het gisteren in ontvangst. Lees verder Rapport NIDV: Meer investeringen in marinebouw noodzakelijk

Postuum Bronzen Kruis voor Korea-held Slager

“Tijdens zijn inzet in Korea heeft korporaal Pieter Berend Slager op de meest loffelijke wijze blijk gegeven van een moedig en beleidvol optreden. Daarom heeft het Zijne Majesteit behaagd hem – postuum – het Bronzen Kruis toe te kennen.” Dat zei minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag in Schaarsbergen bij de overhandiging van het ereteken aan mevrouw Dijkhuizen, de schoonzus van korporaal Slager. Lees verder Postuum Bronzen Kruis voor Korea-held Slager

Defensieministers anti-ISIS coalitie bijeen in Kopenhagen

Het optreden tegen terreurorganisatie ISIS stond vandaag hoog op de agenda in Kopenhagen. Het onderwerp werd uitvoerig besproken door minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en haar collega’s van Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Irak, Italië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De bondgenoten en partners spraken onder meer over het verloop van de campagne tegen ISIS en over vervolgstappen. Lees verder Defensieministers anti-ISIS coalitie bijeen in Kopenhagen

10 jaar strategisch militair transport smaakt naar meer

Na 10 jaar is het weer hoog tijd dat Europa verder kijkt. Dat zei minister Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag in Eindhoven bij het 2e lustrum van het Movement Coordination Centre Europe (MCCE). Ze pleitte voor meer Europese versterking op logistiek gebied om de steeds onveiligere wereld het hoofd te bieden. Lees verder 10 jaar strategisch militair transport smaakt naar meer

Defensieministers EU bijeen op Malta

Terwijl Nederland Koningsdag vierde, kwamen vandaag in Valletta (Malta) de Europese ministers van Defensie bijeen. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert en haar collega’s spraken onder meer over de positionering van Europa als betrouwbare veiligheidspartner, inclusief het beter benutten van de snel inzetbare eenheden van de EU en het minder vrijblijvend maken van de Europese samenwerking op het terrein van veiligheid en defensie. Lees verder Defensieministers EU bijeen op Malta

Financiële compensatie van het AOW-gat aan burgerpersoneel toereikend

De Centrale Raad van Beroep vindt de financiële voorziening ter compensatie van het AOW-gat aan een aantal oud-Defensiemedewerkers met een wachtgelduitkering toereikend. Zo luidt de vandaag gedane definitieve uitspraak. Dat betekent dat de door minister Jeanine Hennis-Plasschaert getroffen maatregelen voldoen. Ook is er geen sprake van verboden onderscheid naar leeftijd. Lees verder Financiële compensatie van het AOW-gat aan burgerpersoneel toereikend

Lintjesregen telt bij Defensie 21 druppels

“Een bruggenbouwer, initiator, katalysator: bekwaam en gewaardeerd. Niet alleen ten dienste van de Koninklijke Luchtmacht, maar ook daarbuiten. U vervult een grote rol binnen Scouting Nederland. Daarnaast zet u zich al 10 jaar in voor de jaarlijkse kerstpakkettenactie van de regionale Raad van Kerken. ‘Dorpsbelang Wolfheze’ kan rekenen op uw bijdrage als bestuurslid en de Oranjevereniging Wolfheze op uw voorzitterschap.” Daarmee deed minister Jeanine Hennis-Plasschaert een greep uit de vele activiteiten van luitenant-kolonel Frans Kappen. Lees verder Lintjesregen telt bij Defensie 21 druppels

Vrijheid geeft kleur

Van mei 1939 tot en met april 1945 telt het concentratiekamp Ravensbrück meer dan 150.000 gevangenen. Voornamelijk vrouwen. Vrouwen van alle kleuren, van alle standen, van alle nationaliteiten. Dappere vrouwen. Waaronder Selma van de Perre. Zij overleefde de hel van toen. Vandaag ontmoette ik haar bij de herdenking op het Museumplein in Amsterdam. Lees verder Vrijheid geeft kleur