Tagarchief: thuisfront

In de media en live-verbinding met thuisfront

Na 8 weken in het gebied zijn we op de helft! Er waren weer verschillende van onze activiteiten in beeld. Zo verscheen in de Defensiekrant ‘Battlegroup in Litouwen ontplooit en traint’. Op de Facebookpagina van 43 Gemechaniseerde Brigade staat de post ‘Anti-Tank op de schietbaan’, met foto’s van een Fennek die wij in onze oefeningen gebruiken. En in het nieuwsbericht ‘Dodenherdenking in missiegebieden’ was te lezen hoe wij in Litouwen de oorlogsslachtoffers herdachten. Op dit moment zijn we aan de slag met een internationale oefening. Lees verder In de media en live-verbinding met thuisfront

Onderzoek zet schijnwerpers op thuisfront

De periode tijdens en rondom een uitzending van een militair is voor achterblijvende familie en vrienden belastend. Maar het leidt meestal niet tot serieuze problemen. Dat concludeert de Nederlandse Defensie Academie in haar rapport ‘Thuisfrontcheck’. Wat valt er nog te winnen?

Thuisfront neemt afscheid van militair die op uitzending gaat naar Mali. (Foto: Ministerie van Defensie)
Thuisfront neemt afscheid van militair die op uitzending gaat naar Mali. (Foto: Ministerie van Defensie)

Het opleidingsinstituut deed literatuuronderzoek naar ‘het thuisfront’. De onderzoekers stellen dat het in algemene zin goed gaat met deze groep. Ze onderstrepen het belang van heldere, goede communicatie. En van maatwerk, bijvoorbeeld voor het thuisfront van militairen die niet in een groep maar individueel op uitzending gaan. De Defensieacademie beveelt ook een meer duidelijke definitie van het begrip ‘thuisfront’ aan.

Verbeteringen
Met het onderzoek scherpt Defensie de zorg voor de dierbaren van militairen aan. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert laat weten: “Ik denk hierbij onder andere aan het verder ontwikkelen van thuisfrontinformatiedagen voor en tijdens een missie, de bedrijfsmaatschappelijke steun en de zorg voor kinderen van alle leeftijden.”

Los van het onderzoek nam Defensie al initiatieven in de zorg voor het thuisfront. Zo komt er meer aandacht voor hen op defensie.nl/thuisfront en start de landmacht voor deze groep een proef met een Facebookpagina.

Verder waren er thuisfrontconferenties voor relaties van militairen die behoefte hadden aan kleinschaliger contact. Ook is een nieuw boekje voor jonge kinderen bijna klaar en was er een survivalweekend voor de oudere jeugd.

Thuisfront ondersteunen
De minister realiseert zich dat er veel wordt gevraagd van de achterblijvers, ondanks hulp van familie, vrienden en Defensie. “Het thuisfront verdient ieders respect. Defensie stelt dan ook alles in het werk om het thuisfront zo goed mogelijk te ondersteunen.”

15-12-2015| Nieuwsbericht | Defensie.nl

Onze jongens in Kunduz | Een Dubbel gevoel aan het thuisfront

Evert Agterhuis  1Hallo beste bloglezer,

De afgelopen keer dat ik mijn blog schreef was ik net enkele dagen op verlof. Terwijl ik deze blog schrijf ben ik bezig om mijn tas te pakken om weer terug te gaan naar Kunduz. Het inpakken gebeurt met een dubbel gevoel; ik heb het thuis goed naar de zin, maar ook wil ik de missie in Kunduz afsluiten. U begrijpt dat het allemaal een beetje dubbel is.

Het is niet anders en we moeten maar gewoon doorgaan. Ook voor mijn vrouw en kinderen is er wederom een moment van afscheid gekomen. De één is wat verdrietiger dan de ander. Gelukkig hebben we het grootste gedeelte van de uitzending gehad en is het nu eigenlijk alleen aftellen.

Vakantiegevoel

Het verlof is voorbij gevlogen en dat zal wel komen door een soort van vakantiegevoel. Je moet niets en alles mag. De tijd is eigenlijk te kort om klussen op te pakken en die moeten maar wachten tot ik helemaal terug ben. Ik heb genoten van het samenzijn met mijn gezin en lekker uitgewaaid aan het Zeeuwse strand. Ondanks de kou was het daar goed toeven.

Relaxen aan het Zeeuwse strand
Relaxen aan het Zeeuwse strand

Uiteraard ga je ook langs je ouders en je merkt ook aan hen dat de uitzending toch meer impact heeft dan dat ik eerst gedacht had, terwijl het niet de eerste keer is dat ik weg ben voor een missie. Het was trouwens ook fijn om de verjaardag van mijn vader te kunnen vieren.

Veel vragen over de missie

Uiteraard moet je wel de vragen beantwoorden van de familie; ”Wat is het nut van missie?” , “Heeft het wel zin, alles is toch corrupt?” Wat zeg je dan? Ik kan wel beginnen over het mandaat of ze gelijk geven, maar dan doe ik de mensen die hard werken in het missiegebied tekort. Dit geeft maar weer aan dat het hele gebeuren in Afghanistan complex in elkaar zit.

Het beeld van Michiel de Ruyter in Vlissingen
Het beeld van Michiel de Ruyter in Vlissingen

De familie stelt niet alleen deze vraag hoor. Afgelopen zondag in de kerk werd ik ook verschillende keren aangesproken. Uiteraard niet alleen over het doel van de missie, maar ook hoe het met mij gaat en vooral dat mijn vrouw en kinderen het goed doen. Dit is natuurlijk erg fijn om te horen. In je achterhoofd hoop je dan wel dat het ook de laatste periode ook zo blijft, maar dat hebben wij niet in de hand.

Wel dit was het weer. Het volgende blog zal wederom vanuit het oude, vertrouwde Kunduz komen.

Tot blogs!Evert Agterhuis  4

via Omroep Gelderland – – Onze jongens in Kunduz.

Handbook Veteraan 2013

VeteraneninstituutVoor u ligt de achttiende druk van het Handboek Veteraan, een belangrijke informatie bron voor iedere veteraan en zijn of haar directe relaties. Daarnaast is het een uiterst nuttig naslagwerk voor diegenen die zich professioneel met veteranen en veteranen aangelegenheden bezighouden. Ik zie het als een taak van alle commandanten hun militairen diede dienst verlaten op goede wijzete informeren over de volgende fase. Een belangrijk deel van deze groep heeft immers deelgenomenaan één of meerdere missies. Zij behouden de status van veteraan voor de rest van hun leven. Daarom is het van groot belang dat alle veteranen de beschikking hebben over juiste, heldere en overzichtelijke informatie. Via dit handboek is zulke informatie voor u toegankelijk. Hetstelt namelijk de veteraan en diens thuisfront in staat gericht antwoorden te zoeken op alle mogelijke vragen. Deze publicatie pretendeert daarbij niet volledigte zijn, maar wil u vooral op een snelle en duidelijke manier feitelijke informatie bieden over allerlei aspecten van het veteraan zijn. Het biedt tevens een praktisch hulpmiddel om u zo goed mogelijkte informeren. Het zal daarmee niet altijd op uw persoonlijke omstandigheden zijn toegesneden. In dat geval kunt u vanzelfsprekend altijd een beroep doen op de expertise van de medewerkers van het Veteraneninstituut in Doorn. Erkenning van en waardering voor veteranen zijn de afgelopen periode gegroeid, maar zijn nog steedsniet vanzelfsprekend. Defensie hecht groot belang aan een goede begeleiding van haar veteranen. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle informatie over veteranen makkelijk bereikbaar is.

Een nieuwe uitstraling voor het Veteraneninstituut

VeteraneninstituutDoorn, 25 januari 2013 – Het Veteraneninstituut (Vi) neemt na ruim twaalf jaar afscheid van zijn oude huisstijl. In die twaalf jaar is het rode ‘Vi-tje’ in de wereld van veteranen een fenomeen geworden. Die herkenbaarheid is reden om er niet helemaal afstand van te nemen. Waarom dan toch iets anders? De belangrijkste reden is de veranderde doelgroep: van gewezen militairen met oorlogs- of uitzendervaring naar alle (oud-)militairen met uitzendervaring, zowel in als buiten dienst. Het instituut wil daarom een uitstraling hebben die iedereen aanspreekt, zodat veteranen, hun thuisfront en andere geïnteresseerden het Vi nog beter weten te vinden met vragen of voor ondersteuning.

Een nieuw logo

Bij een nieuwe jas hoort een nieuw logo. Wel anders, maar toch herkenbaar,
dat was de opdracht aan het bureau Brand Republic uit Utrecht. Het nieuwe
logo ziet er mooi uit, maar vertelt ook waar het Vi voor staat. De streep
diagonaal door het logo en het kleurverschil creëren een 3D-effect.
Hierdoor komt de I visueel achter de V te staan. Oftewel, het Instituut
staat achter de Veteranen. Dit uitgangspunt is ook terug te vinden in de
kleuren van de naam Veteraneninstituut. Een duidelijke opvallende kleur
voor ‘veteranen’ en een lichte, minder opvallende kleur voor ‘instituut’.
Want het gaat juist om de veteranen. Vandaar ook het motto van het
Veteraneninstituut: Veteranen. Onze missie.

Maar er is meer

Kleuren en andere ‘elementen’ maken een nieuwe huisstijl compleet. De
kleuren rood, wit en blauw staan centraal. Zij symboliseren de Nederlandse
vlag waaronder veteranen hier en in de rest van de wereld hebben gediend.
Deze kleuren zijn op allerlei manieren terug te vinden in de huisstijl. De
keuze voor het ‘schildje’ is ook niet toevallig. Het is een voor veteranen
vertrouwd beeld, maar staat ook voor ‘bescherming’ en ‘eerbetoon’.
Daarnaast worden meerdere lettertypes met elkaar gecombineerd voor een
modernere uitstraling. Tot slot wordt er meer gebruik gemaakt van
beeldmateriaal en is er iets minder tekst in onze uitingen.

Middelen

De verschijning van de eerste Checkpoint van 2013 markeert het startschot
voor de introductie van de nieuwe Vi-huisstijl. Deze Checkpoint, die op 25
januari verschijnt, is al vormgegeven in de nieuwe huisstijl. Deze stijl
wordt vanaf nu doorgevoerd in alle communicatiemiddelen, zoals de website,
het Handboek veteraan en de folders.

veteraneninstituut.nl

Na de missie

na-de-missieMilitairen houden van hun werk. Ze houden van de afwisseling en de uitdaging die een baan bij defensie biedt. Die afwisseling en uitdaging worden het sterkst ervaren als zij op missie gaan. De meeste militairen vinden het fijn om eindelijk in een situatie terecht te komen waarin alles wat tijdens de opleiding en het opwerken voor de uitzending is geleerd, in de praktijk kan worden gebracht.

Uitzendervaringen zijn vormend voor de mens die op missie is geweest. Ze leiden vaak tot meer inzicht in jezelf, anderen en de wereld om je heen. Dit proces vergt aandacht en tijd van de militair en zijn dierbaren, maar draagt uiteindelijk bij tot meer persoonlijke kracht en geestelijke groei. Met de meeste militairen gaat het goed na terugkeer van een uitzending, ook al kost het tijd om weer te wennen aan de thuissituatie in Nederland. Een klein aantal van hen zal meer moeite hebben om de bijzondere ervaringen een plek te geven.

Na de missie is bedoeld als wegwijzer bij terugkeer na uitzending. Het boek geeft zo veel mogelijk praktische tips en tools. Bovendien geeft het inzicht en perspectief voor militairen en veteranen na de missie en biedt het ondersteuning bij de overgang naar het dagelijks leven. Ook het thuisfront van de militair en veteraan komt ruimschoots aan bod.

Erwin Kamp is zelf meerdere malen als humanistisch geestelijk verzorger op uitzending geweest. Hij schreef eerder over zijn ervaringen in het boek Raadsman heeft u nog raad?. Momenteel werkt hij als Coördinator Geestelijke Verzorging bij het Veteraneninstituut. Michaela Schok is in 2009 gepromoveerd op het onderzoek Meaning as a mission. Zij deed onder meer onderzoek onder 1500 veteranen naar hoe zij terugkeken op hun militaire uitzendervaringen. Momenteel werkt zij als psycholoog/onderzoeker bij het Veteraneninstituut.

“In ‘Na de missie’, een handboek voor de militair en zijn of haar familie, blijft geen onderwerp onbehandeld.” – Han Koch (Trouw)

Subtitel :

Tips en tools voor militairen, veteranen en het thuisfront

Auteur(s) : Erwin Kamp, Michaela Schok
ISBN: 9789059726413
Jaar : 2012
Pagina’s : 136
Uitvoering : Paperback
Taal : NL

via Erwin Kamp & Michaela Schok – Na de missie (2012).